Nettkurs i Akvakulturfaget

Informasjon

Min side
Sted
Skype
Tid
Fra onsdag 10. juni 2020 kl. 17.00
Til onsdag 2. desember 2020 kl. 20.30

Ressurssenteret ved Guri Kunna Videregående Skole starter opp kurs i Akvakultur for praksiskandidater fra industrien med mål om fagbrev. Dette er personer som har noe praksis fra næringen og kurset vil klargjøre deltakerne for privatisteksamen (teoridelen av fagbrevet). Kurset vil streames live på nett.

Planen er å gjennomføre samlinger ca. hver 14. dag, men vi kommer til å ta hensyn til skoleferier. Det kan være at vi må sette opp en lørdag eller to for å ta igjen timer. Vi vil ha en tett dialog med deltakerne rundt den løpende kursplanen. Kurset vil være på ca. 70 skoletimer (16 samlinger) men det er viktig å ta inn over seg at det kreves selvstudie fra deltakerne ut over dette.

Registrering i Vigo Voksen:
Deltakerne bør så snart som mulig registrere tidligere skolegang og praksis på www.vigo.no under fanen, «Søknad for voksne / Realkompetanse». Dette for å få avklart om de har en såkalt voksenrett. Hvis de får innvilget voksenrett kan kurset bli finansiert fra fylkeskommunen. For å få logget seg inn på www.vigo.no må man bruke BankID eller MinID og følge instruksjonene. Det ligger for øvrig en søkerveiledning på første siden etter at man har trykket på fanen, «Søknad for voksne / Realkompetanse».

Praksiskrav:
Kurset har som mål å klargjøre deltakerne for tverrfaglig teorieksamen i Akvakultur (privatist), noe som utgjør den teoretiske delen av fagbrevet i Akvakultur. Før deltakerne kan ta den praktiske fagprøven og motta fagbrev må deltakerne kunne dokumentere minst 60 mnd. (5 år) praksis. Man kan få fratrekk på praksiskravet for tidligere utdanning. Selv om man ikke oppfyller praksiskravet pr. i dag kan man likevel ta kurset og eksamen allerede nå.

Kontakt/Påmelding:

Dag Willmann, Senterleder

Tlf:     90962224
Epost: dagwi@trondelagfylke.no

 

Påmeldingsskjema

Informasjon

Min side
Sted
Skype
Tid
Fra onsdag 10. juni 2020 kl. 17.00
Til onsdag 2. desember 2020 kl. 20.30

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.