Program

Til Bedrifter og næringsdrivende i Åfjord og Roan

Invitasjon til begynnerkurs i norsk for arbeidsinnvandrere.

I samarbeid med Voksenopplæringen i Åfjord kommune tilbys 40 timers kveldskurs i grunnleggende og praktisk norsk på nybegynnernivå (A1 - A2).

Vi ønsker velkommen til oppstart torsdag 7. mars kl 18.00 – 20.30 ved Voksenopplæringens lokaler på Årneset.

Påmeldingsfrist: 4. mars 2019

Målet er å styrke kommunikasjon og forståelse, bidra til en tryggere arbeidshverdag, og stimulere til å bruke det norske språket både i arbeids- og dagliglivet.

Den første kvelden vil det bli orientering og kartlegging av opplæringsbehovet.

Ukedag og tidspunkt for kurset blir torsdager kl 18.00 – 20.30.

Lærere: Åse Naustan og Fredrik Stene.

Pris: En egenandel (inntil kr 1500,-) pr deltaker må påregnes, likeså utgifter til kjøp av lærebøker.

Kontaktopplysninger arrangør Åfjord ressurssenter:
Torunn Butli Rømma, 74 17 42 03 / 926 02 920, torrom@trondelagfylke.no

Aktiviteter

Fant ingen aktiviteter.