Kurset er på 40 timer og tar utgangspunkt i "læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere» og er beregnet på de som er på nivå A1/A2 i språkferdighet.

Nivå A1:

På dette nivået kan du forstå og bruke kjente, dagligdagse uttrykk og svært enkle utsagn om deg selv og nære forhold. Du kan delta i rutinepregede samtaler på en enkel måte, hvis samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og er innstilt på å hjelpe.

Nivå A2:

På dette nivået kan du forstå svært enkelt dagligspråk, og kan uttrykke deg enkelt om emner knyttet til egen person og familie, nære omgivelser og arbeid. Du kan klare deg i enkle og rutinepregede samtalesituasjoner med direkte utveksling av informasjon om kjente forhold, hvis samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og er støttende.

Kurstid: Kl.18.00 - 20.30 (eventuelt kl.18.30 - 21.00), mandag og onsdag. Totalt 8 uker. 

Kurssted: Oppdal videregående skole

Oppstart: Slutten av september 2018 

Bøker + lydfiler: «På Vei», Cappelen Damm (inkludert i kursavgiften, verdi cirka 1000kr)

Pris: 4900 kr (inkluderer læremateriell med verdi 1000kr).

Kursholder: Aud Mari Sveen, norsklærer med lang erfaring i å undervise voksne innvandrere.

 

Information in English:

The norwegian course is for persons on A1/A2 level. Classes are Monday and Wednesday evenings, in a totalt of 8 weeks (40 hours). 

Place: Oppdal videregående skole

Start: End of September 2018

Books: "På Vei", Cappelen Damm (incl. in the course fee)

Price: 4900kr (includes books and sound files, with a value of 1000kr)

Teacher: Aud Mari Sveen. She has long experience in teaching immigrants Norwegian.

 

Informasjon

Tid
Fra tirsdag 18. september 2018 kl. 18.00
Til torsdag 15. november 2018 kl. 20.30
Påmeldingsfrist
Onsdag 15. august 2018 kl. 23.00

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.

E-post: ingsun@trondelagfylke.no

Telefon: 93 28 07 73/ 74 17 72 68 (74 17 56 00, sentralbord)

 

 

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}