Informasjon

Tid
Fra mandag 4. februar 2019 kl. 18.00
Til onsdag 10. april 2019 kl. 21.00
Påmeldingsfrist
Mandag 21. januar 2019 kl. 23.00

Kurset er på 48 timer og tar utgangspunkt i "læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere» (Læreplan, Kompetanse Norge) og er beregnet på de som er på nivå A1/A2 i språkferdighet (nybegynner).

Kurstid: Kl.18.00 - 20.30 (eventuelt kl.18.30 - 21.00), mandag og onsdag. Totalt 10 uker

Kurssted: Oppdal videregående skole

Oppstart: Uke 6, 2019

Bøker + lydfiler: «På Vei», Cappelen Damm (du behøver tekstbok, arbeidsbok og digital lydlisens, se Cappelen Damms nettsider). Bøkene kom i ny utgave i 2018. Du kan kjøpe nye eller brukte bøker.

Pris: 3500 kr. Betales i sin helhet før kursstart (faktura/bankkort)

Lærer: Aud Mari Sveen. Hun har lang erfaring som lærer i norsk som andrespråk

 

Information in English:

The Norwegian course is for persons on A1/A2 level (beginner). Classes are Monday and Wednesday evenings, in a total of 10 weeks (48 hours)

Place: Oppdal videregående skole

Start: Week 6, 2019

Books: "På Vei", Cappelen Damm (you need the textbook, practice book/work book and a licence for digital audio files, see Cappelen Damm's website). You can buy new or used books.

Price: 3500 kr. The fee must be payed in total before the course starts (invoice/card)

Teacher: Aud Mari Sveen. She has long experience in teaching immigrants Norwegian

 

Vi behøver minst 10 deltakere for å starte opp kurs. Bindende påmelding (registration is binding).

Informasjon

Tid
Fra mandag 4. februar 2019 kl. 18.00
Til onsdag 10. april 2019 kl. 21.00
Påmeldingsfrist
Mandag 21. januar 2019 kl. 23.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

E-post: ingsun@trondelagfylke.no

Telefon: 93 28 07 73/ 74 17 72 68 (74 17 56 00, sentralbord)

 

 

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}