Hva tjener jeg på? Hva er riktig pris?

Informasjon

Min side
Sted
Blåtind Ekrelia 28
Tid
Torsdag 4. juni 2020 kl. 09.00 - 16.30
Påmeldingsfrist
Lørdag 30. mai 2020 kl. 23.00

Målgruppen er små og mellomstore produsenter av lokal mat og drikke. Mange driver med små marginer. Kurset skal bidra til økt økonomiforståelse, slik at man får bedre oversikt over egne tall, produktkalkyler og marginer i henhold til salgskanal. Med god økonomisk oversikt kan man sette inn konkrete tiltak for økt lønnsomhet.
Kurset veksler mellom teori og praktiske øvelser. Ta med egen PC med Excel, egne resepter, kalkyler/ innkjøps-priser/ utsalgspriser, arbeidskostnader etc. eller grossistavtaler om du leverer dagligvare.

Smitteverntiltak på grunn av Korona
Kurset gjennomføres under forutsetning at anbefalte smittevernråd følges.
Stort møterom er bestilt for å overholde avstandsråd. (Vi velger en maksgrense på 10-12 deltakere)
• Registrering av fremmøtte med kontaktinfo
• God håndvask og desinfisering
• Hoste i albuen
• Ved tegn til sykdom, er du hjemme! 

Send gjerne i forkant av kursdagen en kort beskrivelse av hvilke utfordringer du kan ha: beth.tronstad@trondelagfylke.no Da kan foredragsholderne hensynta til dette i presentasjonen.
Fagansvarlige: Viggo Johannessen i Kiwa Teknologisk Institutt og Frode Kristensen i Salgslaget AS.

Møtepakken inkluderer støttelitteratur, minnepinne og servering. Kaffe, frukt, varm lunsj og søtt i enden av dagen. Pris pr person kr 600kr pr pers. Faktureres i etterkant av kurset.  

 

 

For spørsmål ta kontakt: beth.tronstad@trondelagfylke.no 97594332 

Informasjon

Min side
Sted
Blåtind Ekrelia 28
Tid
Torsdag 4. juni 2020 kl. 09.00 - 16.30
Påmeldingsfrist
Lørdag 30. mai 2020 kl. 23.00

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.

PROGRAM

09.00 Kaffe og registrering
09.30 Økonomisk styring og lønnsomhetsutvikling
              Strategiske vurderinger og produkt / markedsmatrisen
              Styringsprosessen
              Økonomiske mål
         Budsjetter
              Driftsbudsjett
              Likviditetsbudsjett
              Nullpunktsomsetning
              Driftsmarginer
         Om regnskapet
              Hvem er regnskapspliktige
              Resultatregnskap og hva vi kan lese ut av det
              Helheten i regnskapet
         Kalkylen, en sentral del av regnskapssystemet
              Kontoplan
              Om mva
              Om selvkost og bidragskalkyle
              Gjennomgang av Excel – Kalkyleoppsett
         Mer om budsjettering
              Sammenhengen mellom kalkyler og budsjett
              Jobbe med eget budsjett

12.30 Lunsj

13.00 Priser og rabatter
          Slik bruker du pris og rabatter som effektive konkurransemidler?
          Grossistmargin og -betingelser
          Pris som konkurransemiddel

          Salgskanaler
          Forhandlinger og kjedeforhandlinger
          De fire hovedtypene av rabatter
          Ytelse og motytelse
          Lønner det seg å øke prisen?
          Lær deg kunsten å «ta» en riktig pris
          Kundelønnsomhet – sjekker om alle kunder er lønnsomme
          Slik skaper du merverdi for kunden

16.00 Oppsummering og spørsmål
16.30 Evaluering og vel hjem!