Oppfølgingsmøte sydvest (u.skole /vgs) - papirløse utfordringer

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.