Agronomutdanning for voksne (påmelding)

Studiestart september 2018

 

Utdanningen er spesielt rettet mot voksne som ønsker formell landbrukskompetanse. Utdanningen gjennomføres på deltid over to år, og avsluttes med

eksamen i juni 2020. Bestått eksamen gir rett til tittelen agronom.

Undervisningen er en kombinasjon av teori på kvelds- tid og praktiske øvinger på dagtid.

Teoriundervisningen kan evt. følges som fjernundervisning.

 

Nedre aldersgrense er 25 år.

 

Påmeldingsfrist 15. mai 2018.

 

Informasjon

Laila Stubsjøen, avdelingsleder, Grønt kompetansesenter, mobil: 957 54 152

Stefan Preisig, assisterende rektor, Skjetlein vgs, mobil: 90419930

 

 

 

Påmeldingsskjema

Bindene påmelding.

Informasjon

Sted
Skjetlein vgs
Tid
Fra torsdag 6. september 2018 kl. 00.00
Til torsdag 20. juni 2019 kl. 00.00
Påmeldingsfrist
Tirsdag 15. mai 2018 kl. 23.59

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.