Agronomutdanning for voksne (påmelding)

Studiestart september 2018

 

Utdanningen er spesielt rettet mot voksne som ønsker formell landbrukskompetanse. Utdanningen gjennomføres på deltid over to år, og avsluttes med

eksamen i juni 2020. Bestått eksamen gir rett til tittelen agronom.

Undervisningen er en kombinasjon av teori på kvelds- tid og praktiske øvinger på dagtid.

Teoriundervisningen kan evt. følges som fjernundervisning.

 

Nedre aldersgrense er 25 år.

 

Påmeldingsfrist 15. mai 2018.

 

Informasjon

Laila Stubsjøen, avdelingsleder, Grønt kompetansesenter, mobil: 957 54 152

Stefan Preisig, assisterende rektor, Skjetlein vgs, mobil: 90419930

 

 

 

Påmeldingsskjema

Bindene påmelding.

Informasjon

Sted
Skjetlein vgs
Tid
Fra torsdag 6. september 2018 kl. 00.00
Til torsdag 20. juni 2019 kl. 00.00
Påmeldingsfrist
Tirsdag 15. mai 2018 kl. 00.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}