Vi inviterer til pitchekonkurranse! Har du en knakende god idé du ønsker å sette ut i livet? Da er det bare å melde seg på!

Pitchekonkurranse 2024

HVA ER EN PITCHEKONKURRANSE?

  • Fortell om din ide i 7 minutter. Deretter stiller en jury spørsmål i 5 minutter.
  • En av ideene kåres til vinner og premieres!

PITCH DIN KULTURARVSIDE

Alle kan pitche sin produksjonsidé innen kulturarv. Produksjonen kan gjerne utforske grensene for hva som er kulturarv, for eksempel ved å knytte sammen fortid og framtid på en måte som er relevant for dagens barn og unge.

PÅMELDING OG RAMMER

Dette er en idépitch. Det vil si at produksjonen det søkes med ikke skal være ferdiglaget, og heller ikke kan være satt opp til bruk i skolesekken høsten 2024. Søknaden skal beskrive produksjonen. I tillegg er det viktig å definere målgruppen og tilpasninger til denne. La det gjerne framgå i søknaden om produksjonene kan besøke skolene eller er knyttet til et annet sted.

Utøvere/institusjoner melder inn ideer gjennom dette søknadsskjemaet (lenke) innen utgangen av 1. juni 2024.

Ved spørsmål kontakt Marit Bakken:  maribak@trondelagfylke.no

PITCHEKONKURRANSE 11. SEPTEMBER 2024

En forhåndsjury velger ut maks fem prosjekter som får pitche under SPOR - Arena for kulturarv i DKS 11. september på Stiklestad. I forkant av pitchingen, tilbys det veiledning til dem som ønsker (dette anbefales!). Pitchingen foregår foran et publikum og en kompetent jury. Pitchen skal vare maks 7 minutter og videre får juryen 5 minutter til å stille spørsmål. Det er mulig å benytte visuelt materiale under selve pitchen.

En vinner utpekes av juryen under middagen samme kveld.

PREMIE

Vinner av konkurransen får kr. 50 000,- i utviklingsmidler, samt produksjonsveiledning og muligheter til å bli programmert i Den kulturelle skolesekken. 
Dette er en flott mulighet til å prøve ut og markedsføre sin produksjonsidé! Selv om man ikke er så heldig å gå av med seieren, er det en strålende anledning til å synliggjøre seg for produsenter i DKS fra hele landet. Så her er det bare å melde seg på!

HVA ER SPOR?

SPOR er en årlig, nasjonal fagarena for kulturarvsfeltet i Den kulturelle skolesekken, og går i 2024 av stabelen for sjette gang. Her kan man se produksjoner, utveksle erfaringer, få faglig påfyll, etablere nettverk og se framover sammen. Arenaen er lagt til Stiklestad Nasjonale Kultursenter, som leder arbeidet mot Nasjonaljubileet 2030 – Norge i 1000 år. På Stiklestad er fasilitetene på plass: flott hotell, gode konferanserom, nydelig mat og gode forbindelser med omverdenen. I tillegg ligger det midt i landet.

Påmeldingsskjema

Informasjon

Min side
Tid
Onsdag 11. september 2024 kl. 12:30 - 14:00
Påmeldingsfrist
Lørdag 1. juni 2024 kl. 23:59

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert og du kan ikke melde deg på.