Praktisk produktkalkulering og prissetting

Informasjon

Min side
Tid
Fra torsdag 11. mars 2021 kl. 10.00
Til torsdag 18. mars 2021 kl. 21.30
Påmeldingsfrist
Onsdag 10. mars 2021 kl. 21.00

Hvilken pris skal du sette på produktet ditt? Hvilket produktsortiment skal du satse på?

Vi opplever stor pågang fra lokalmatprodusenter når det gjelder produktkalkyler og prissetting. Vi setter derfor opp et praktisk kurs med 2 halve dager med litt mellomromsarbeide.

Torsdag 11.april kl 1000-1400 på Mære Landbruksskole
Torsdag 18. mars kl 1900-2130 digitalt (Teams) 

Det legges opp til enkel kalkulering av egne produkt mellom samlingene. 

Kurset er for lokalmatprodusenter som selger egne produkter. Innholdet passer både til ferske og litt mer etablerte produsenter. Kurset kan også passe for gårdsbaserte reiselivsaktører.

Hovedmålet med kurset er at deltakerne blir i stand til å sette opp enkel produktkalkyle, forstå begrep og konsekvenser av endringer i innsatsfaktorer. I tillegg bli mer bevisst på prisstrategi og prisvurderinger.
Vi gjennomgår grunnleggende teori med praktisk og lett gjenkjennelig eksempel.

Fagpersoner: kurset gjennomføres med ressurser fra Matnavet på Mære; Lars Erik Jørgenvåg og Beth Tronstad.
Pris: 1200 pr deltaker inkluderer kalkylemodell (mal), støttelitteratur og presentasjoner, lunsj på kursdag 1 samt 1,5 timers individuell oppfølging mellom kursdagene.
Vi balanserer mellom fysiske og digitale kurs, men vi håper smittesituasjonen muliggjør fysisk gjennomføring av dag 1. Gjeldende smittevernråd bestemmer dette.

Vel møtt!

Har du spørsmål, ta kontakt, Lars Erik tlf. 91759055 | Beth tlf. 97594332

 

Kontakt: Lars Erik Jørgenvåg tlf. 91759055 | Beth Tronstad tlf. 97594332

Informasjon

Min side
Sted
Mære landbruksskole
Tid
Fra torsdag 11. mars 2021 kl. 10.00
Til torsdag 18. mars 2021 kl. 21.30
Påmeldingsfrist
Onsdag 10. mars 2021 kl. 21.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Praktisk produktkalkulasjon og prissetting

Torsdag 11.mars kl. 10 - 15 på Mære landbruksskole

Målsettinger:

  • bli kjent med rammeverk og begrep
  • forstå kalkyle og kunne sette opp produktkalkyle

Agenda:
Bli kjent – gjensidig presentasjon
Avklare forventninger
Hvorfor kalkyler og kalkulering?
Gjennomgang av kalkylemodell – case
Begreper
- kostnadstyper
- dekningsbidrag, dekningsgrad og driftsmargin
- 0-punktsomsetning
Lunsj serveres i løpet av dagen.

Mellomperiodearbeid (7 dager):
Målsettinger: 
- jobbe i kalkylemodellen
- lage produktkalkyle med egne data
Inkludert individuell rådgivning 1-2 timer pr deltaker

 

Torsdag 18.mars: Digitalt på Teams kl. 19.00 – 21.30


Målsettinger:
- kunne analysere kalkylen
- forstå konsekvenser av endringer
- forstå ulike prisstrategier
Agenda:
- Hva er rett pris?
- Analyse av pris og bidrag
- Prisstrategi
o Kundebehov
o Distribusjon
- Hvilke konsekvenser får endringer i innsatsfaktorene?
- Spørsmål og svar
- Repetisjon og oppsummering