Registreringsskjema


Vi ber deg fylle ut skjemaet innen 1. august!

Kontaktperson: avdelingsleder Lene Strandli - lene.strandli@stfk.no / 72 81 40 03

Du skal velge ett fag, men velg likevel tall i rubrikken bak tre av fagene i prioritert rekkefølge. Velg 1 til faget som er ditt førstevalg etc.