Program

 

Program:

1130-1230           Lunsj      

1230-1430           Kommunemøte

1430-1500           Ferdigsnakka LIVE! Litteraturformidling på en ny måte

1500-1530           Takk for nå.