Renholdsoperatør teoriforberedende kurs for fagbrev

 

 

 

 

Ansvarlig for gjennomføring: Fosen ressurssenter 

 

 

Varighet: September 2020 – juni 2021. Dato for oppstart kommer.

Læreplan: https://www.udir.no/kl06/RHO3-01/Hele/Komplett_visning

Antall timer: ca 120 timer, med undervisning, oppgaver, eksamenstrening og individuell veiledning underveis fram mot skriftlig eksamen våren 2021. Selvstudium må påregnes i tillegg. Opplæringsmateriell er inkludert.

Deltakerantall: Maks 25 deltakere. (forbehold om tilstrekkelig antall)

Læringsplattform: Dokker. Registrer ny bruker på https://app.dokker.com/ Opplæring vil bli gitt.

Kursavgift: 18000(for søkere uten voksenrett)Sjekk ut hva din egen organisasjon kan gi av tilskudd til kompetanseheving.

Har du voksenrett? Alle voksne med opplæringsrett kan få gratis opplæring. 
Registrer deg i Vigo voksen innen 1.juni 2020. Skriv "Interaktivt kurs" i merknadsfeltet på siste arkfane. Ta kontakt med ditt nærmeste ressurssenter om du ønsker veiledning.

Forkunnskaper: Praksiserfaring. Tilstrekkelige norskkunnskaper. Kjennskap til bruk av PC i tekstbehandling og nett. Alle må disponere pc. 

Mer om fagområdet finner du her: https://utdanning.no/studiebeskrivelse/renholdsoperatorfag

ANNEN INFORMASJON

Eksamen: 5 timers skriftlig eksamen i juni 2021. Du melder deg opp som privatist

Sluttkompetanse: Når eksamen er bestått og praksiskravet på 60 måneder er godkjent, kan du melde deg opp til fagprøve. Etter bestått fagprøve, er du ferdig utdannet renholdsoperatør.

Eksamensavgift: Ca. 1000 kr. (betales ved oppmelding til privatisteksamen)

Struktur:

 • Fagstoff presenteres gjennom videostreamer
  • Kurslærer lager filmer/teoripresentasjon som legges ut hver tredje uke
 • Kurslærer publiserer oppgaver knyttet til hver film/teoripresentasjon
  • Vi bruker læringsplattformen Dokker
  • Kurslærer vurderer besvarelsene dine
 • Veiledning på videokonferanse
  • Hver tredje uke
  • Tema for veiledningen knyttes til den aktuelle filmen/teorigjennomgangen og oppgavene knyttet til den

    

   3 – ukers perioder på undervisningen

   Uke 1

   Uke 2

   Uke 3

   Kurslærer

   Legger ut periodens film på Dokker

    

   Kurslærer legger ut oppgaver knyttet til filmen

   Vurderer besvarelser i Dokker

   Live-veiledning på videokonferanse

   Deltaker

   Ser periodens film

    

   Jobber med oppgaver

   Leverer inn besvarelse i Dokker

   Deltar på live-veiledning (enten hjemmefra eller på nærmeste videregående skole)

Påmeldingsskjema

Informasjon

Min side
Tid
Fra tirsdag 1. september 2020 kl. 00.00
Til tirsdag 1. juni 2021 kl. 00.00
Ledige plasser
Påmeldingsfrist utløpt

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.

Interaktivt kurssamarbeid - se alle vår tilbud høsten 2020

INTERAKTIVT KURSSAMARBEID - SE ALLE VÅRE FELLES TILBUD FRA HØSTEN 2020

 

Ressurssentra i Trøndelag sør tilbyr fra høsten 2020 interaktive kurs for praksiskandidater.
Vårt fokus er på faglig kvalitet, fleksibilitet og tett oppfølging.
Uansett hvor du bor kan du melde deg på kursene som tilbys.
Du får oppfølging hos ditt lokale ressurssenter.

Vi tilbyr kurs i følgende lærefag:

 

Du er velkommen til å kontakte ditt nærmeste ressurssenter eller en av oss andre for mer informasjon:

Morten Aspås CHR.THAMS RESSURS

Arve Ophaug FOSEN RESSURSSENTER

Dag Willmann GURI KUNNA RESSURSSENTER

Ingrid Hoftun HEMNE RESSURSSENTER

Ketil Tokstad JOHAN BOJER RESSURSENTER

Inger Beate Måren Sundseth OPPDAL RESSURSSENTER

Kjell Inge Breivoll RØROS RESSURS

Torunn Butli Rømma ÅFJORD RESSURSSENTER

 

Bilder hentet fra:
CC-BY-NC-SA-4.0 Fotograf: Nick White, CC-BY-NC-SA-4.0 Fotograf: Dag Jenssen, CC-BY-NC-4.0 Leverandør: Shutterstock
Leverandør: NTB scanpix