Landskonferanse for fylkeskommunale råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 2019

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.