Velkommen til saemien tjåanghkoesijjie - Samisk møteplass

Informasjon

Min side
Tid
Fra onsdag 21. august 2024 kl. 11:00
Til torsdag 22. august 2024 kl. 13:00
Påmeldingsfrist
Mandag 12. august 2024 kl. 16:00
 1. - 22. august inviterer vi deg som jobber med samiske samfunnsspørsmål til en felles konferanse i Trondheim. 

 

Målet med samisk møteplass er at alle som jobber med samisk i Trøndelag får et felles kunnskapsgrunnlag om samiske forhold, og en arena for å utveksle kunnskap og bygge nettverk. 

 

Temaene for konferansen er høyaktuelle: 

 

Dag 1: Hverdagsrasisme, samehets og demokrati

Dag 2: Sannhet og forsoningskommisjonens rapport

 

Sannhet og forsoningskommisjonen leverte rapport til Stortinget 1. juni i 2023. Rapporten er grunnlag for et oppgjør med fornorskingspolitikk og urett mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner. 

 

Samisk råd tok opp hverdagsrasisme og samehat i 2022 og besluttet at temaet skulle følges opp med en faglig konferanse. Dette skjer nå i regi av Trøndelag fylkeskommune. 

 

 

Møteplassen blir tolket til norsk/sørsamisk.

 

Vi ser fram til å møte deg!

Påmelding

Årets møteplass tar opp temaene:

Dag 1 Hverdagsrasisme, samehat og demokrati

Dag 2 Sannhet og forsoningskommisjonens rapport

 

 

Informasjon

Min side
Tid
Fra onsdag 21. august 2024 kl. 11:00
Til torsdag 22. august 2024 kl. 13:00
Påmeldingsfrist
Mandag 12. august 2024 kl. 16:00
Frist for endring av påmelding
Mandag 12. august 2024 kl. 00:00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Programme saemien tjåanghkoesijjie 2024

Samisk møteplass har som mål å gi felles kunnskapsgrunnlag om samiske forhold. 21. - 22. august 2024 blir møteplassen for første gang arrangert. Temaene vi tar opp er høyaktuelle. Samisk råd tok opp tema Hverdagsrasisme og samehat allerede i 2022 og besluttet at tema skulle følges opp med en faglig konferanse. Sannhet og forsoningskommisjonen leverte rapport til Stortinget 1. juni i 2023. Rapporten er grunnlag for et oppgjør med fornorskingspolitikk og urett mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner. 

Samisk utvalg i Trøndelag fylkeskommune sammen administrasjonen har utviklet programmet for Samisk møteplass i år. Du som jobber med samiske spørsmål i din kommune, fylkeskommune, hos statsforvalteren eller i en annen organisasjon blir invitert.

 

Programmet kan fortsatt få noen endringer.

 • Mïetsken gaskevåhkoen 21. b. - onsdag 21. august

  Konferansier: Leder av samisk utvalg, Jenny-Krihke Bendiksen

 • 11:00

  Registrering, mingling og kaffe

 • 12:00

  Velkommen

   ved Anne Marit Mevassvik, direktør for kultur og folkehelse i Trøndelag fylkeskommune

 • En historie om hverdagsrasisme

  ved Katarina Blind. Katarina er illustratør av vandreutstillinga "Hvorfor er du så hjulbeint?"

 • Hverdagsrasisme og samehets

  Forskning og behov for praksiser for endring ved NIM (Norges institutt for menneskerettigheter)

 • 13:10

  Lunsjpause

 • 14:00

  Hverdagsrasisme og opplevde stereotypier som ung reindriftsutøver

  ved Sol Angelica Kråik Bergstrøm 

 • Veileder om rasisme i arbeidslivet

  ved Marte Taylor Bye, likestillingssenteret KUN

 • Samehets.no

  ved Sametinget

 • Werglandsenteret sitt prosjekt "Sammen mot samehets"

  ved ungdommens fylkesutvalg Trøndelag

 • 16:00

  Sofasamtale om hverdagsrasisme og samehets fra ulike perspektiver

  I sofaen sitter Sametinget, Statsforvalteren, Trøndelag fylkeskommune, KS, Biskop Herborg Finnset, samisk ungdom 

  Moderator av samtalen er Ida Marie Bransfjell, koordinator for samisk i Rossen tjïelte

 • 15:30

  Pause

 • 17:00

  Avrunding av dagen

 • Samisk byvandring

   Samisk byvandring - med bruk av digital guide

 • 19:30

  Middag i Herresalen i Erkebispegården

 • Mietsken duarstan 22. b. - torsdag 22. august 

  Konferansier: Fylkesordfører Tomas Iver Hallem

 • 08:30

  Registrering, mingling og kaffe

 • 09:00

  Velkommen

  ved fylkesdirektør Carl-Jakob Midttun

 • Sannhet

  ved Ole-Henrik Lifjell

 • 09:30

  Om Sannhet og forsoningskommisjonens rapport

  ved Håkon Hermandstrand, Nord univeresitet.

 • Forsoning, forventninger til regionalt nivå

  ved Sametinget

 • 11:00

  Pause

 • 11:15

  Forventninger til forsoning

 • Språk

  ved Toini Bergstrøm Aajege språksenter

 • Reindrift

  ved en eldre og en yngre reindriftsutøver

 • Sørsamisk menighet

   ved Bertil Jønsson, diakoniarbeider i sørsamisk område

 • 12:45

  Oppsummering

  ved Kim Nygaard og Grethe Holstad,, Adresseavisen

 • 13:00

  Lunsj