Salgsfaget teoriforberedende kurs for fagbrev

Informasjon

Min side
Tid
Fra lørdag 1. august 2020 kl. 00.00
Til tirsdag 1. juni 2021 kl. 00.00

 

 

 

Interaktivt kurs for praksiskandidater – salgsfaget (SLG3102)

Ansvarlig for gjennomføring: Hemne ressurssenter, Fosen ressurssenter

Varighet: August 2020 – juni 2021

Læreplan: https://www.udir.no/kl06/SLG3-01

Antall timer: ca. 100 timer, som inkluderer undervisning, oppgaver og individuell veiledning underveis fram mot skriftlig eksamen våren 2021.
Deltakerantall: Min. 15 deltakere

Læringsplattform: Dokker. Registrer ny bruker på https://app.dokker.com/

Voksenrett: Registrer deg i Vigo voksen før 1. juni 2020 (https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo) Voksenrett gir rett til gratis opplæring.

ANNEN INFORMASJON

Eksamen: 5 timers skriftlig eksamen i juni 2021. Du melder deg opp som privatist.

Sluttkompetanse: Når eksamen er bestått og praksiskravet på 60 måneder er godkjent, kan du melde deg opp til fagprøve. Etter bestått fagprøve, er du ferdig utdannet helsefagarbeider

Forkunnskap/Inntakskrav: Ingen spesielle. En fordel å ha noe praksis fra fagområdet

Kursavgift: 18.000kr for de som ikke har voksenrett. Ta kontakt med tillitsvalgte for å høre om stipendordninger i din fagforening.

Eksamensavgift: Ca. 1000 kr. (betales ved oppmelding til privatisteksamen)

Struktur:

 • Fagstoff presenteres gjennom videostreamer
  • Kurslærer lager filmer som legges ut hver andre uke
 • Kurslærer publiserer oppgaver knyttet til hver film
  • Vi bruker læringsplattformen Dokker
  • Kurslærer foretar oppgaveveiledning på besvarelsene dine
 • Veiledning på videokonferanse
  • Hver andre uke
  • Tema for veiledningen knyttes til den aktuelle filmen og oppgavene knyttet til den

 

 

2– ukers perioder på undervisningen

Uke 1

Uke 2

 

Kurslærer

Legger ut periodens film på Dokker

 

Kurslærer legger ut oppgaver knyttet til filmen

Live-veiledning på videokonferanse

 

Vurderer besvarelser i Dokker

Deltaker

Ser periodens film

 

 

Jobber med oppgaver

Deltar på live-veiledning (enten hjemmefra eller på nærmeste videregående skole)

 

Leverer inn besvarelse i Dokker

 

 

Bilder fra www.ndla.no

CC-BY-NC-4.0 Leverandør: Shutterstock, Leverandør: NTB scanpix

 

CC-BY-NC-SA-4.0 Leverandør: Maskot, Leverandør: NTB scanpix

 

CC-BY-NC-4.0 Leverandør: Shutterstock, Leverandør: NTB scanpix

 

KOntaktinformasjon: Ingrid Hoftun (tlf.998 26 563),Arve Ophaug (tlf 414 27 866)

Påmeldingsskjema

Interaktivt praksiskandidatkurs

Informasjon

Min side
Tid
Fra lørdag 1. august 2020 kl. 00.00
Til tirsdag 1. juni 2021 kl. 00.00

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.

INTERAKTIVT KURSSAMARBEID - SE ALLE VÅRE TILBUD HØSTEN 2020

INTERAKTIVT KURSSAMARBEID - SE ALLE VÅRE FELLES TILBUD FRA HØSTEN 2020

 

Ressurssentra i Trøndelag sør tilbyr fra høsten 2020 interaktive kurs for praksiskandidater.
Vårt fokus er på faglig kvalitet, fleksibilitet og tett oppfølging.
Uansett hvor du bor kan du melde deg på kursene som tilbys.
Du får oppfølging hos ditt lokale ressurssenter.

Vi tilbyr kurs i følgende lærefag:


Følg med på flere kurstilbud som legges ut - bl.a. er byggdrifterfag under planlegging


Du er velkommen til å kontakte ditt nærmeste ressurssenter eller en av oss andre for mer informasjon:

Morten Aspås CHR.THAMS RESSURS

Arve Ophaug FOSEN RESSURSSENTER

Dag Willmann GURI KUNNA RESSURSSENTER

Ingrid Hoftun HEMNE RESSURSSENTER

Ketil Tokstad JOHAN BOJER RESSURSENTER

Inger Beate Måren Sundseth OPPDAL RESSURSSENTER

Kjell Inge Breivoll RØROS RESSURS

Torunn Butli Rømma ÅFJORD RESSURSSENTER

 

Bilder hentet fra:
CC-BY-NC-SA-4.0 Fotograf: Nick White, CC-BY-NC-SA-4.0 Fotograf: Dag Jenssen, CC-BY-NC-4.0 Leverandør: Shutterstock
Leverandør: NTB scanpix