Samling for 1. års lærlinger/lærekandidater

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.