Sikkerhetsopplæring anleggsmaskinfører teorikurs Åfjord

Gravemaskin illustrasjonsbilde

Informasjon

Min side
Tid
Fra mandag 13. november 2023 kl. 08.00
Til torsdag 16. november 2023 kl. 16.00
Påmeldingsfrist
Fredag 3. november 2023 kl. 15.00

 

Masseforflytningsmaskiner

Sikkerhetsopplæring anleggsmaskinfører teorikurs Åfjord VGS 13.-16. november 2023

Modul 1.1 – teori med prøve
Modul 2.1 – teori med prøve
Modul 3.1 – teoretisk/praktisk opplæring

Etter endt teorikurs
Modul 4.1 – praktisk dokumentert kjøreopplæring med oppkjøring (ikke med)

Opptakskrav

Godt syn og god hørsel. Må kunne fylle de til enhver tids krav til førerkort. Praksis på gravemaskin, dumper, hjullaster og dozer kan ordnes etter avtale.

Hensikten kurset er å gi personer som arbeider med masseforflytning kunnskaper om sikker bruk, vedlikehold og daglig kontroll. Maskinfører skal kunne bruke maskinen slik at uhell og ulykker unngås. Gjennom kurset forsøker vi å skape en bevisst holdning til de farene som kan oppstå under masseforflytning. Våre instruktører har meget god kompetanse og lang arbeidserfaring innenfor fagfeltet. Vi tilpasser kursene etter behov slik at det er relevant for den enkelte bedrift.

Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

Kursinnhold (Modul 2.1)

 • Innledning/læreplaner
 • Sikkerhet – Ansvar – Vedlikehold
 • Geoteknikk
 • Ergonomi, Arbeidsmiljø og Sikkerhet
 • Brannvern – Førstehjelp
 • Natur og miljøhensyn
 • Hjullaster, gravemaskin
 • Veihøvel, dozer og anleggsdumper
 • Teoretisk Eksamen
 • Praksis

Eksamen gjennomføres etter endt teorikurs.

Modul 3.1 – Praktisk opplæring

8 timer grunnleggende praktisk opplæring. 

Forkunnskaper for Modul 3.1

Gjennomført og bestått Modul 1.1 (8 timer) og Modul 2.1 (24 timer).  

Praksis kan også tas i sammenheng med teorikurset. Ta kontakt for avtale/pris på praksis.

Hensikten med opplæringen er å gi førere av masseforflyttingsmaskiner en god generell praktisk grunnopplæring i sikker bruk av masseforflyttings-maskiner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås. 

Opplæringen skal gi kandidaten praktisk forståelse for prinsippene for masseforflyttingsmaskiners konstruksjon, oppbygging, betjening, bruksegenskaper, bruksområder og sikkerhetsutstyr.  

Grunnopplæringen skal også omfatte vedlikehold og viktige kontrollpunkter på masseforflyttingsmaskiner. 

Etter praktisk grunnopplæring skal kandidaten gjennomføre mengdetrening i hht. Modul 4. 

Mengdetreningen avsluttes med en praktisk kjøreprøve på masseforflyttingsmaskin, som ved bestått resultat vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av masseforflyttingsmaskin.

Den praktiske delen gjennomføres i bedrift under fadderordning. 
Det må gis minst 32 timers praktisk opplæring på hver maskintype før en kan føre maskintypen selvstendig. Dette foregår etter bestemt gjennomføring og opplæringsbok. 

 

Kursinnhold (Modul 3.1)

 • Funksjon og virkemåte for hovedkomponentene på  den aktuelle masseforflytningsmaskin.
 • Kontrollpunkter på masseforflytningsmaskinen. 
 • Bruksområder og betjening av den aktuelle masseforflytningsmaskinen.
 •  Masseforflyttingsmaskinens arbeidsområde.
 •  Masseforflyttingsmaskin brukt for løfting av last.
 •  Bruk av løfteredskap.
 •  Praktisk øvelse i bruk av masseforflyttingsmaskinen.
 
Det gjennomføres ikke praktisk prøve etter gjennomført teorikurs, da endelig vurdering av kunnskaper og ferdigheter først foretas etter at kjøreopplæringen i Modul 4.1 er gjennomført ved sertifisert opplæringsvirksomhet, eller i bedrift som har inngått avtale med sertifisert opplæringsvirksomhet. 
 
Dokumentasjon på gjennomført grunnleggende praktisk opplæring utstedes av opplæringsvirksomheten. Nærmere informasjons gis under kurset.
 
 

Oppstart alle dager kl 08.00 ved Åfjord videregående skole. 

Kursavgift kr 8 800 pr person for alle moduler, (omfatter Modul 1.1., 2.1 og 3.1). Har du f.eks. modul 1.1. fra før, og det fortsatt kan godkjennes av instruktør, gis et fradrag i kursavgiften på kr. 500,-..

Utgifter til enke lunsj kommer i tillegg.

Vi forutsetter min. 10 deltakere.

Kontaktperson: Tormod Melum, tormmel@trondelagfylke.no tlf 48894029

Alle har et eget ansvar for å overholde smittevernreglene.

Vi minner om de tre aller viktigste tiltakene i veilederen:  • Holde avstand   • Ha god håndhygiene   • Være hjemme hvis du er syk

 

Påmeldingsskjema

Kursavgift: kommer

Informasjon

Min side
Tid
Fra mandag 13. november 2023 kl. 08.00
Til torsdag 16. november 2023 kl. 16.00
Påmeldingsfrist
Fredag 3. november 2023 kl. 15.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Kontakt

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}