Forsiden

Informasjon

Min side
Tid
Torsdag 12. november 2020 kl. 12.15 - 15.15
Ledige plasser
Ubegrenset

Gode skolebibliotek gjør en forskjell. For elevene, for leseglede og for læringsresultatet. På dette digitale møtet ønsker vi å presentere skoler som har fått tilskudd fra Udir i år og vi skal også få et gjenhør med skolebibliotekar Ragnhild Hergum Vegge fra Ila skole som vil holde hovedforedraget om Skolebiblioteket i det store bildet; hennes innfallsvinkler er utjevning av sosiale forskjeller, lesekultur, samarbeid med foreldre, skolebibliotek og psykososialt arbeid.

Digital fagdag retter seg mot skoleeiere, skoleledere, skolebibliotekarer og ansatte i folkebibliotek som samarbeider med skolene.

Trøndelag fylkesbibliotek arbeider for at innbyggerne i hele fylket skal ha tilgang på oppdaterte bibliotektjenester gjennom nettverket av folkebibliotek, skolebibliotek og digitale arenaer. Vårt engasjement for grunnskolebibliotek er en del av dette bildet.

Lenke til Teamsmøte er her (Møtet starter torsdag 12. november kl 1215-1515)

Påmeldingsskjema

Informasjon

Min side
Tid
Torsdag 12. november 2020 kl. 12.15 - 15.15
Ledige plasser
Ubegrenset
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Kontakt

Morten Olsen Haugen; Trøndelag fylkesbibliotek

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}

Deltagere

Fornavn

Etternavn

Kommune

Wenche Børø Larsen Hitra
Torild Skaug Indre Fosen kommune
Sølvi Halvorsen Malvik
Bodil Arnestad Rindal
Ingrid Ericson Trondheim