Skolekonkurranser for yrkesfag - en mulighet for alle!

Skolekonkurranser er en god metode for læring, og konkurranser er et virkemiddel for å øke omdømmet til yrkesfagene samt å videreutvikle samarbeidet mellom skole, bedrifter og lokalsamfunn.

Påmeldingsfrist er 1.desember.

Ved påmelding til skolekonkurranser gjøres dette for hvert av fag i utdanningsprogrammet. 

Den registert påmeldingen vil være grunnlaget for deltagelse ved Fylkesmesterskapet.

Deltagerelisten vises da for alle.

 

{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Tidsplan for skolekonkurranser 2021-2022

  • Påmelding til Fylkesmesterskap innen 1.desember 2021

  • Oppgaver og plan for fylkemesterskap ved hver skole koordineres av arrangørskole

  • Oppgaver til årets skole-NM publiseres i januar 2022 på Worldskills.no

  • Deltagende skoler kan samarbeider med arrangørskole om oppgaven

  • Lokalekonkurranser gjennomføres ved skolene etter egen plan

  • Vinner av Fylkesmesterskap deltar på NM i skolekonkurranser

  • Frist for gjennomføring av lokale Fylkesmesterskap er 1.mars 2022

 

Deltagere

Navn - kontaktperson

Skole

Epost - kontaktperson

Lars Ole Hosen Åfjord videregående skole larhos@trondelagfylke.no
Anne-Lise Sundbø Aglo VGS anne.lise@aglo.no
Marte Fleischer Aglo vgs marfle@aglo.no
Kari Dahlen Aspenes Aglo Videregående skole kari@aglo.no
Lisbeth Charlottenlund vgs lisso@trondelagfylke.no
Unni Eggen Charlottenlund vgs unneg@trondelagfylke.nio
Hege Moe Hegg Fosen vgs heghe@trondelagfylke.no
Pål Ulset Fosen videregående skole paluls@trondelagfylke.no
Bjørn Myrbakken Gauldal Videregående skole bjomyr@trondelagfylke.no
Jostein Brattset Gauldal Videregående skole josbr@trondelagfylke.no
Øystein Talsnes Gauldal videregående skole oysta@trondelagfylke.no
Terje Dyrendahl Johan Bojer vgs skolested Rissa terdy@trondelagfylke.no
Rita Lien Johan Bojer vgs, skolested Leksvik ritli@trondelagfylke.no
Oddrun Dehli Johan Bojer videregående skole skolested Leksvik oddde@trondelagfylke.no
Kjersti Granlund Levanger vgs kjegr@trondelagfylke.no
Heidi Herje Levanger videregående skole heihe@trondelagfylke.no
Gunnar Johansen Mære landbruksskole gunjoh@trondelagfylke.no
Gunhild Dybvad Ole Vig vgs gundy@trondelagfylke.no
Kyrre Dybdal Ole Vig vgs kyrdy@trondelagfylke.no
Einar Martin Kålen Ole vig videregående skole einka@trondelagfylke.no
Einar Martin Kålen Ole vig videregående skole einka@trondelagfylke.no
Ragnhild Moe Ole Vig videregående skole ragmo@trondelagfylke.no
Hans Byfuglien Øya videregående Skole Hans.Byfuglien@oya.vgs.no
Jon Olav Kringen Steinkjer vgs jon-olav.kringen@ntfk.no
Geir-Rue Larsen Strinda vgs geila@trondelagfylke.no
Geir-Rune Larsen Strinda vgs geila@trondelagfylke.no
Geir-Rune Larsen Strinda vgs geila@trondelagfylke.no
Geir-Rune Larsen Strinda vgs geila@trondelagfylke.no
Geir-Rune Larsen Strinda vgs. geila@trondelagfylke.no
Geir-Rune Larsen Strinda vgs. geila@trondelagfylke.no
Geir-Rune Larsen Strinda vgs. geila@trondelagfylke.no
Geir-Rune Larsen Strinda vgs. geila@trondelagfylke.no
Dorthe Walnum Skjervstad Thora Storm videregående skole dorwa@trondelagfylke.no
Steinar Fornes Verdal vgs stefo@trondelagfylke.no