Sommerskolen i Trøndelag 2018

Hvem kan delta?

Elever på Vg1 og Vg2 yrkesfag, OT-ungdom og unge lærlinger.

Når gjennomføres kursene?

Matematikk (MAT 1001): Oppstart 25. juni på Tiller videregående skole. Undervisning til og med 5. juli. Eksamen 6. juli.

Naturfag (NAT 1001): Oppstart 25. juni på Tiller videregående skole. Undervisning til og med 4. juli. Eksamen 5. og 6. juli.

Kroppsøving (KRO 1005): Oppstart 25. juni på Tiller videregående skole. Undervisning til og med 4. juli. Eksamen 5. juli. 

Hva inneholder sommertilbudet?

De kompetansegivende kursene i sommerskolen består av undervisning og eksamen. Det er ikke mulig å bare melde seg opp til eksamen 

Undervisningen foregår mellom klokken 09.00 – 15.00. Vi har lett fysisk aktivitet før felles lunsj halvveis i skoledagen. 

Hvilken betydning får resultatene?

Inntak til vgo: Eksamensresultatene kan medregnes i andreinntaket ved søknad til videregående opplæring, og kan få betydning for hvilket opplæringstilbud du kan konkurrere deg inn på til neste skoleår.

Fullført og bestått: Ved bestått eksamen på sommerskolen får du ny mulighet til å fullføre videregående opplæring.

Hva koster sommertilbudet?

Fylkeskommunen betaler for opplæring og eksamen.

Dette krever oppmøte første dag for registrering, og deltakelse i opplæring og eksamen i sin helhet. 

Eventuelt sykefravær behandles individuelt. 

PÅMELDINGSFRISTER

1. Elever på Vg1: 24. juni

2. Elever på VG2: 24. juni

3. OT-ungdom: 24. juni

4. Lærlinger: 24. juni

Utskriftsvennlig/PDF versjon

Kontakt:

Kontaktperson: Lene Strandli
Tiller videregående skole
Epost: 
Telefon: 404 90 468

 

 

 

 

 

Påmeldingsskjema

Informasjon

Sted
Tiller videregående skole
Tid
Fra mandag 25. juni 2018 kl. 09.00
Til fredag 6. juli 2018 kl. 15.00
Påmeldingsfrist
Søndag 24. juni 2018 kl. 23.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Kontakt

Bruk skjema under for kontakt med Sommerskolen! 

Elller ring Lene Strandli på tlf. 404 90 468

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}