Bibliotek-studietur til Asker og Oslo 4.-5. juni 2018.

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.