Informasjon

Min side
Tid
Onsdag 27. februar 2019 kl. 10.00 - 15.00
Påmeldingsfrist
Fredag 15. februar 2019 kl. 23.00

Program og presentasjoner 

10.00-11.00: BSEurobib (presentasjon) 

11.15-12.15: Biblioteksjefene (ved 4 av dem) deler egne erfaringer på feltet.

Røyrvik (presentasjon)

Steinkjer (presentasjon)  

Skaun (presentasjon)

Åfjord (beskrivelse, skisse 1. etg og skisse 2. etg

12.15-13.00: Lunsj

13.00-15.00: Praktisk case med utgangspunkt i Verdal bibliotek. Samle tråder fra dagens presentasjoner / diskusjon og samtale i plenum.
Verdal bibliotek (presentasjon) 

 

Øvrig beskrivelse av dagen

Fylkesbiblioteket erfarer at flere bibliotek for tida er inne i en periode med fokus på planlegging av nye lokaler eller prosess rundt ominnredning av eksisterende lokaler. Dette er oppgaver som er krevende men samtidig inspirerende –  planlegging av nye lokaler betyr mye fokus på bibliotekutvikling !

Fylkesbiblioteket inviterer til fagdag/arbeidsseminar hvor vi sammen drøfter og deler spørsmål, utfordringer og erfaringer rundt temaet biblioteklokaler.

Verdal bibliotek ønsker å endre på eksisterende lokaler og har sagt seg villig til å brukes som case under fagdagen.

Fylkesbiblioteket ser for seg følgende spennende tema i løpet av dagen:

  • Biblioteket i utvikling / nye roller – konsekvenser for utforming av lokalene
  • Flere samspillsmuligheter (kulturhus, allaktivitetshus, badeanlegg, fortsatt i skole …..)
  • Bibliotek og kulturhus, allaktivitetshus badeanlegg. Samspill i prosess, erfaringer fra aktuelle prosjekt serveres.
  • Hvordan jobbe/ta tak i prosessen innad i kommunen ? Hvordan posisjonere seg ?
  • Klassikeren kombinasjonsbibliotek fortsatt aktuell ?
    Hvordan forholde seg til skolen som medaktør i prosessen ?
  • Kommunereformen – konsekvens for utvikling av lokalene ?
  • Hvordan lese et lokale før forandring.
  • Påvirker Meråpent bibliotek forming av lokalene ?

Fylkesbiblioteket har invitert noen av biblioteksjefene til korte presentasjoner av egne erfaringer i forbindelse med planlegging av nye lokaler eller prosess rundt ominnredning av eksisterende lokaler.

BsEuribib deltar under temadagen og stiller med interiørarkitekt som vil bidra med erfaringer og tips rundt prosess innredning/ominnredning av lokaler.

Vel møtt til en inspirerende dag om biblioteklokaler !

Ingen deltakeravgift.

Kontakt Øivin Stav hvis du har spørsmål om arrangement.

Påmeldingsskjema

Ingen deltakeravgift

Informasjon

Min side
Tid
Onsdag 27. februar 2019 kl. 10.00 - 15.00
Påmeldingsfrist
Fredag 15. februar 2019 kl. 23.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Deltagere

Fornavn

Etternavn

Arbeidssted

Kari Kroknes Hemne bibliotek
Vidar Lund Levanger bibliotek
Lisabeth Lind Malvik bibliotek
Brit Randi Sæther Pedersen Namdalseid folkebibliotek og Namsos folkebibliotek
Ingeborg Flornes Namsos folkebibliotek
Malin Kvam Oppdal bibliotek
Sigrid Flor Orkdal folkebibliotek
Ellen Vibeke Solli Nygjelten Røros bibliotek
Jorunn Vollmo Røyrvik bibliotek
Oddbjørg Øiberg Selbu folkebibliotek
Elin Berge Skaun folkebibliotek
Ragna Ingeborg Strugstad Snåsa bibliotek
Olaug Johansen Steinkjer bibliotek
Marianne Vanem Steinkjer bibliotek
Frode Dalen Trondheim folkebibliotek
Morten O. Haugen Trøndelag fylkesbibliotek
Øivin Stav Trøndelag fylkesbibliotek
Karen Birgitte Borud Verdal bibliotek
Bodil Breivikås Verdal bibliotek
Jorid Stormo Verdal bibliotek
Ingvild Aasen Verdal kommune, Kulturtjenesten
Inger Fjukstad Vikna folkebibliotek
Line Ursula Helgar Åfjord folkebibliotek