Temakvelder idrettsanlegg og spillemiddelsøknader

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.