Påmeldingsskjema

Informasjon

Min side
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Kontakt

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}

Deltagere

Fornavn

Etternavn

Firma og evt avdeling

Christian Ingebrigtsen Avantas
Daniel Wiesenberg COWI
Andres Nogva InnovArena
Åse Aspås KS Trøndelag
Øyvind Bergset MEF Region Midt
Anna C Brustad Moe NHO Trøndelag
Aina Midthjell Reppe Næringsforeningen i Trondheimsregionen