Fag- og svennebrevutdeling Trondheim 17.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.