Ungdommens Fylkesting (UFT) Trøndelag 2018

Informasjon

Sted
Scandic Stiklestad
Tid
Fra fredag 23. november 2018 kl. 17.00
Til søndag 25. november 2018 kl. 15.00
Påmeldingsfrist
Søndag 14. oktober 2018 kl. 00.00

Ungdommens Fylkesting (UFT) arrangeres en gang i året. I 2018 vil arrangementet finne sted på Stiklestad helga 23.-25. november. UFT er et møtested for ungdom fra hele Trøndelag, og skal fremme unges interesser. UFT skal stimulere til samfunnsengasjement blant ungdom ved å være en arena for utveksling av tanker, meninger og for diskusjon med andre ungdommmer. Hver kommune inviteres til å sende to delegater, primært fra kommunale ungdomsråd. Dersom kommunen ikke har ungdomsråd, kan andre engasjerte ungdommer representere kommunen. Deltakerne må være i alderen 13-25 år. Alle kommuner kan i tillegg melde på inntil to observarører.

Påmeldingsskjema

Informasjon

Sted
Scandic Stiklestad
Tid
Fra fredag 23. november 2018 kl. 17.00
Til søndag 25. november 2018 kl. 15.00
Påmeldingsfrist
Søndag 14. oktober 2018 kl. 00.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Program

Programmet er under utarbeidelse, men noen punkter som kan nevnes er:

  • Tale- og debattkurs
  • Valg av medlemmer til Ungdommens Fylkesutvalg (UFU). UFU består av 17 medlemmer som møtes jevnlig gjennom året og arbeider med saker som angår ungdom
  • Gruppearbeid for å jobbe fram punkter til arbeidsprogrammet som UFT skal vedta. En av oppgavene til UFU er å jobbe med sakene i arbeidsprogrammet
  • Kulturelle innslag
  • Sosiale aktiviteter og masse god mat

Kontakt

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}

Deltagere

Fornavn

Etternavn

Siri Marie Bleke
John Oddvar Bodsberg
Hilde Bruvoll Bach
Solveig Fossum Norberg
Sofie Gåsbakk
Ellen Jermstad Haugan
Silje Leirvik
Lars Henrik Røsten Gabrielsen