Forsiden

Ungdomsarbeidersamling

Innhold for samlingen: Kompetanseheving, erfaringsutveksling og nettverksbygging for ungdomsarbeidere i kommunene.

Tid: Fredag 23. november kl. 17 – lørdag 24. november kl. 15 (delvis sammenfallende med Ungdommens Fylkesting).

Sted: Scandic Stiklestad / Stiklestad Nasjonale kultursenter, Verdal

Målgruppe: Kommunale ungdomsarbeidere

Egenandel: kr 500,- uten overnatting, kr 1000,- med overnatting

Påmeldingsfrist:  14. oktober 2018

KONTAKTINFORMASJON: Line M. Nordkvelle, Tlf.: 906 81 600 / 74 17 50 83. E-post: linno@trondelagfylke.no

 

Arrangør er Trøndelag fylkeskommune

Påmeldingsskjema

Målgruppe: Kommunale ungdomsarbeidere som jobber med ungdomsfrivillighet / -fritid og ungdomsmedvirkning

Informasjon

Sted
Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Tid
Fra fredag 23. november 2018 kl. 17.00
Til lørdag 24. november 2018 kl. 15.00
Påmeldingsfrist
Søndag 14. oktober 2018 kl. 23.59
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Deltagere

Fornavn

Etternavn

Navn på kommunen du representerer

Jannicke Olden Bjugn
Line M. Nordkvelle Trøndelag fylkeskommune