Forsiden

Ungdomsarbeidersamling

Innhold for samlingen: Kompetanseheving, erfaringsutveksling og nettverksbygging for ungdomsarbeidere i kommunene.

Tid: Fredag 23. november kl. 17.30 – lørdag 24. november kl. 14.30 (delvis sammenfallende med Ungdommens Fylkesting).

Sted: Scandic Stiklestad / Stiklestad Nasjonale kultursenter, Verdal

Målgruppe: Kommunale ungdomsarbeidere

Egenandel: kr 500,- uten overnatting, kr 1000,- med overnatting

Påmeldingsfrist:  31. oktober 2018

KONTAKTINFORMASJON: Line M. Nordkvelle, Tlf.: 906 81 600 / 74 17 50 83. E-post: linno@trondelagfylke.no

 

Arrangør er Trøndelag fylkeskommune

Påmeldingsskjema

Målgruppe: Kommunale ungdomsarbeidere som jobber med ungdomsfrivillighet / -fritid og ungdomsmedvirkning

Informasjon

Sted
Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Tid
Fra fredag 23. november 2018 kl. 17.00
Til lørdag 24. november 2018 kl. 15.00
Påmeldingsfrist
Onsdag 31. oktober 2018 kl. 23.59

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.

Program

Fredag 23. november

Kl. 17.30 – 18.00               Registrering og innsjekking*

Kl. 18.00 – 18.15               Velkommen

Kl. 18.15 – 19.00               Trøndelag fylkeskommune + Ungdomsfokus = Sant

    v/ Fylkesdirektør for kultur og folkehelse, Karen Espelund

Kl. 19.00                            Middag

Kl. 20.00 – 22.00               Erfaringsutveksling

 

Lørdag 24. november

Kl. 09.00                               Offisiell åpning av Ungdommens Fylkesting 2018*

Kl. 09.30                               Relasjonskompetanse – Viktig i vårt arbeid?

                                               v/ Elev- og lærlingeombud, Benthe Asp

Kl. 11.00                               «Balansekunst» - Kulturstrategi for Trøndelag 2019-2022*

                                               v/ Ansatte i Trøndelag fylkeskommune

Kl. 12.30                               Informasjon om mobbeombudet i Trøndelag fylkeskommune*

                                               v/ Mobbeombud, Gitte Franck Sehm

Kl. 13.00                               Lunsj

Kl. 13.45                               Foredrag: «Keffer å kelles bry seig»*

v/ Randi Ness

Spørsmål fra salen etter foredraget

Kl. 14.30                               Slutt

 

*Felles med UFT                                                             Med forbehold om endringer i programmet

Deltagere

Fornavn

Etternavn

Navn på kommunen du representerer

Jannicke Olden Bjugn
Tone Elisabeth Helsø Hitra
Trine Walleraunet Levanger
Bjørn Gunnar Ericson Steinkjer
Arild Høyem Steinkjer
Lars Erik Revdal Steinkjer
Line M. Nordkvelle Trøndelag fylkeskommune