Registreringsskjema


Du som skal begynne på Vg1 studiespesialisering eller Vg1 medier og kommunikasjon må velge 2. fremmedspråk.
Dersom du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen kan du velge fransk eller tegnspråk.

Vi ber deg svare innen 1. august.

Kontaktperson: avdelingsleder Lene Strandli - lene.strandli@stfk.no / 72 81 40 03