Gjelder Vg1 studiespesialisering og Vg1 medier og kommunikasjon

Elevene på Vg1 medier og kommunikasjon og Vg1 studiespesialisering skal ha et fremmedspråk i tillegg til engelsk som fellesfag. Dersom du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen (i tillegg til engelsk) kan du velge mellom norsk tegnspråk I og fransk I. Trøndelag fylkeskommune tilbyr kinesisk I som 2. fremmedspråk, med nettkonferanse som undervisningsform. Det blir en fast time for alle elevene i kinesisk på onsdager kl. 16-17. Gruppetimer ellers settes opp ut fra elevenes timeplaner. Kinesisk I kan bare velges av elever som har fullført fremmedspråk på ungdomsskolen, siden faget ikke tilbys på nivå II.

 

Video der elever forteller om hvordan det er å lære kinesisk

Intervju med elev som har hatt fylkets nettlærer som lærer i kinesisk II

{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}