Påmeldingsskjema - svar så raskt som mulig og senest 9. august

På VG1 (første året) skal alle elever på studiespesialisering (ST) og idrettsfag (ID) ha 4 timer med fremmedspråk og i tillegg 5 timer matematikk per uke.

Vi ønsker at du registrerer dette her. Sett kryss for det fremmedspråket du eventuelt hadde i grunnskolen (i tillegg til engelsk) og det fremmedspråket du ønsker å ha i videregående skole.

Velg også matematikkvariant, enten 1P (praktisk matematikk) eller 1T (teoretisk matematikk). Det er mulig å bytte fag fram til og med høstferien.

 

{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}