Skjema for valg av programfag

Elevene på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse skal velge ett programfag. Dere kan velge mellom sosiologi og sosialantropologi, psykologi 1, internasjonal engelsk og biologi 1. Registrer tre alternativ i prioritert rekkefølge, kryss av for 1, 2, 3 eller "ikke valgt"  i rubrikkene.

Du skal velge ett programfag, men må likevel velge tre alternativ i prioritert rekkefølge. Kryss av for 1, 2, 3 eller "ikke valgt" i rubrikken bak fagene.

{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}