Velkommen til vårmøte i Folkehelsealliansen i Trøndelag!

Informasjon

Min side
Sted
HUNT forskningssenter NTNU, Levanger
Tid
Torsdag 28. mars 2019 kl. 10.00 - 15.00
Påmeldingsfrist
Tirsdag 26. mars 2019 kl. 16.00

Medlemmer inviteres med dette til vårmøte Folkehelsealliansen i Trøndelag.

Dato:               28. mars 2019

Tid:                  kl. 10.00 – 15.00

Sted:                HUNT forskningssenter NTNU, Levanger

Kontakt:           Kyrre Kvistad, TFK og Steinar Krokstad, HUNT forskningssenter NTNU

Alliansepartnere som har oppnevnt vararepresentanter kan også melde seg på møtet sammen med den faste representanten.

Program

Klokkeslett

Tema

09.30 – 10.00

Oppmøte/registrering/kaffe

10.00 – 10.20

Åpning – velkommen

«ABC for Folkehelsealliansen»

v/ Steinar Krokstad, leder i Folkehelsealliansen i Trøndelag

10.20 – 10.50

Hvordan formidle og ta i bruk ABC i egen organisasjon?

v/ Siri Holm Lønseth, politisk rådgiver i Frivillighet Norge

10.50 – 11.15

Hvordan kan ABC-satsingen bli i Trøndelag?

v/ Jannike Bostad, enhetsleder prosjekt og lokalt ansatte Røde Kors Trøndelag

11.15 – 11.30

Pause

11.30 – 12.00

Hvordan kan alliansepartnerne bidra til å sette retning for ABC-satsingen?

v/ prosjektleder og prosjektmentor for probono-prosjektet hos Prospera

12.00 – 12.45

Lunsj

12.45 – 14.15

Workshop m/innledning

- ABC på forskjellige arenaer

- ABC som arbeidsmetode

- ABC som folkeopplysning

- ABC prosjekter

14.15 – 14.30

Fruktpause

14.30 – 15.00

Gjennomgang av workshop

15.00

Oppsummering og avslutning

 

NB! Husk å bruke vår felles facebookside www.facebook.com/folkehelsealliansen,
be alle venner om å like siden, og bruk også egne web-sider til å fremme kjennskap til alliansens arbeid!

Påmeldingsskjema til vårmøte i Folkehelsealliansen i Trøndelag

Informasjon

Min side
Sted
HUNT forskningssenter NTNU, Levanger
Tid
Torsdag 28. mars 2019 kl. 10.00 - 15.00
Påmeldingsfrist
Tirsdag 26. mars 2019 kl. 16.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Kontakt

Bruk skjema under for å ta kontakt!

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}

Deltagere på vårmøte i Folkehelsealliansen i Trøndelag

Disse er påmeldt! Vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer i påmeldingslisten fram mot møtetidspunktet.

Fornavn

Etternavn

Organisasjon

E-post

Jörgen Persson Bräcke Kommun jorgen.persson@bracke.se
Lars Morten Lersveen FFO Trøndelag larslers@vktv.no
Magne Skjetne FFO Trøndelag magneei@online.no
Toril Bjørken Skjørholm Fylkesmannen i Trøndelag fmtltbs@fylkesmannen.no
Paul Georg Skogen HNT HF paulgeorg.skogen@hnt.no
Steinar Krokstad HUNT, NTNU steinak@ntnu.no
Eva Westum Kveli Indre Namdal/ Lierne kommune eva.w.kveli@lierne.kommune.no
Astrid Feuerherm Komtetansesenteret Tannhelse Midt astfe@tkmidt.no
Marit Moe KS-kontoret Steinkjer marit.moe@ks.no
Ivar Henry Larsen MDG i.henlar@gmail.com
Unni Lundby Hammeren N.K.S. Trøndelag nord unni.hammeren@gmail.com
Olav Bergsmoen Nasjonalforeningen for folkehelsen olav.bergsmoen@ntebb.no
Solbjørg Brendøy Nasjonalforeningen for folkehelsen solbre@online.no
Tor Arne Granmo Nasjonalforeningen for folkehelsen t-granmo@online.no
Frode Mo Nasjonalforeningen for folkehelsen frode.mo@nasjonalforeningen.no
Ingvar Nøst Nasjonalforeningen for folkehelsen ingvar.nost@gmail.com
Ingunn Pettersen Nasjonalforeningen for folkehelsen ingupett@online.no
Betsy Sand Nasjonalforeningen for folkehelsen betsy-sa@frisurf.no
Unni Solhaug Nasjonalforeningen for folkehelsen forden@online.no
Jorun Støre Nasjonalforeningen for folkehelsen j-akssto@online.no
Kåre Tinnen Nasjonalforeningen for folkehelsen kaare-ti@online.no
Kari Viken Nasjonalforeningen for folkehelsen karihelene.viken@gmail.com
Guri Østensen Nasjonalforeningen for folkehelsen guri.ostensen@gmail.com
Odd Håpnes Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg odd@kulturoghelse.no
Vegard Knudsen Nav Trøndelag vegard.knudsen@nav.no
Ragnhild Knudsen Nord-Trøndelag Bedriftsidrettskrets ragnhilddullum.knudsen@bedriftsidretten.no
Anniken Aasen Prospera annikenaasen68@gmail.com
Göran Hallman Region Jämtland Härjedale goran.hallman@regionjh.se
Mariana Mehlqvist Region Jämtland Härjedalen mame1401@student.miun.se
Eirin Hermansen Snåsa kommune eirin.hermansen@snasa.kommune.no
Stine Strand Steinkjer kommune stine.strand@steinkjer.kommune.no
Maren Sneeggen Trøbur marens@tbur.no
Bjørn Gurihus Trøndelag eldreråd og Pensjonistenes Fellesorg.(PFO) Trondheim. bgurihus@online.no
Arnhild Myhr Trøndelag Forskning og Utvikling arnhild.myhr@tfou.no
Carl Sitter Geving Trøndelag fylkeskommune carl.geving@ntebb.no
Kyrre Kvistad Trøndelag fylkeskommune kyrkv@trondelagfylke.no
Jorunn Lilleslett Trøndelag fylkeskommune jorli@trondelagfylke.no
Margarita Pareja Trøndelag fylkeskommune marcha@trondelagfylke.no
Bjørn Høgsnes Trøndelag Idrettskrets bjorn.hogsnes@idrettsforbundet.no
Kari Anne I. Simonsen Trøndelag Musikkråd kaans66@online.no
Kari Jørgensen Værnesregionen kari.jorgensen@varnesregionen.no