Velkommen til vårmøte i Folkehelsealliansen Nord-Trøndelag!

Informasjon

Sted
HUNT forskningssenter NTNU, Levanger
Tid
Torsdag 5. april 2018 kl. 09.30 - 15.30
Påmeldingsfrist
Onsdag 4. april 2018 kl. 13.00

Medlemmer inviteres med dette til vårmøte Folkehelsealliansen Nord-Trøndelag.

Dato:               5. april 2018

Tid:                  kl. 9.30 – 15.00

Sted:                HUNT forskningssenter NTNU, Levanger

Kontakt:           Kyrre Kvistad, NTFK og Steinar Krokstad, HUNT forskningssenter NTNU

Alliansepartnere som har oppnevnt vararepresentanter kan også melde seg på møtet sammen med den faste representanten.

Om programmet (detaljert program kommer):

  • Hva er ABC for bedre mental helse? – en oppsummering
  • Hvordan ta i bruk ABC-metodikken i praksis?
    • Eksempler fra 1) kommunenivå, 2) frivillig sektor, 3) Helse N-T HF
  • Hva kan Folkehelsealliansen bety som verktøy for fylkeskommunens folkehelsearbeid, partnerskapsarbeidet og for samarbeidet med tredje sektor?
  • Folkehelseallianse for hele Trøndelag – kommunikasjonsstrategi for det nye partnerskapet
  • Gjennomgang og behandling av «FANT-rapport nr. 2 – Mat for bedre helse»

 

NB! Husk å bruke vår felles facebookside www.facebook.com/folkehelsealliansen,
be alle venner om å like siden, og bruk også egne web-sider til å fremme kjennskap til alliansens arbeid!

Påmeldingsskjema til vårmøte i Folkehelsealliansen Nord-Trøndelag

Informasjon

Sted
HUNT forskningssenter NTNU, Levanger
Tid
Torsdag 5. april 2018 kl. 09.30 - 15.30
Påmeldingsfrist
Onsdag 4. april 2018 kl. 13.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Kontakt

Bruk skjema under for å ta kontakt!

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}

Deltagere på vårmøte i Folkehelsealliansen Nord-Trøndelag

Disse er påmeldt! Vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer i påmeldingslisten fram mot møtetidspunktet.

Fornavn

Etternavn

Organisasjon

E-post

Andrea Hagstrøm Bedriftsidretten i NT andrea.hagstrom@bedriftsidretten.no
Lars Morten Lersveen FFO Trøndelag larslers@vktv.no
Nancy Haugan Helse Nord-Trøndelag HF nancy.haugan@hnt.no
Arne Okkenhaug HNT HF arne.okkenhaug@hnt.no
Paul Georg Skogen HNT HF paulgeorg.skogen@hnt.no
Erik R. Sund HUNT-ISM-NTNU erik.r.sund@ntnu.no
Steinar Krokstad HUNT, NTNU steinak@ntnu.no
Stein Arve Strand Kompetansesenter rus - Midt-Norge stein.arve.strand@stolav.no
Marit Moe KS Midt-Norge/Nord-Trøndelag marit.moe@ks.no
Randi Nessemo LOs distriktskontor i Trøndelag randi.nessemo@lo.no
Sara Bjune Mead Midtre Namdal samkommune sara.mead@mnsk.no
Betsy Sand Nasjonalforeningen for folkehelsen betsy-sa@frisurf.no
Marthe Haugdal Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg marthe@kulturoghelse.no
Odd Håpnes Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg odd@kulturoghelse.no
Randi Balgaard NFF Region Midt randigbalgaard@hotmail.com
Camilla Sandvik Børve Nord universitet camilla.s.borve@nord.no
Vegar Rangul Nord Universitet vegar.rangul@nord.no
Einar Jakobsen Nord-Trøndelag Røde Kors einar.jakobsen@ntebb.no
Anne Ulvin Nord-Trøndelag Røde Kors anne.ulvin@redcross.no
Annbjørg Støa Norsk Sykepleierforbund Annbjorg.Stoa@hnt.no
Unni Lundby Hammeren Norske Kvinners Sanitetsforening Nord-Trøndelag unni.hammeren@gmail.com
Anne-Lene Gregersen Nærøy kommune anne-lene.fadnes.gregersen@naroy.kommune.no
Kennet Tømmermo Reitan Trøndelag Barne- og Ungdomsråd kennet@tbur.no
Kyrre Kvistad Trøndelag fylkeskommune kyrkv@trondelagfylke.no
Jorunn Lilleslett Trøndelag fylkeskommune jorli@trondelagfylke.no
Margarita Pareja Trøndelag fylkeskommune marcha@trondelagfylke.no
Daryoush shahvand shirazi Trøndelag fylkeskommune sh-shahu@ntebb.no
Rakel S Trondal Trøndelag Fylkeskommune raktr@trondelagfylke.no
Tore Kristiansen Trøndelag fylkeskommunen torek3@online.no
Kari Anne Simonsen Trøndelag musikkråd kaans@online.no