Vg1 studiespesialisering med internasjonalisering og demokratiutvikling

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.