Grunnmodul salg og marked – Møre & Romsdal 2023

Informasjon

Min side
Sted
Møre og Romsdal
Tid
Fra tirsdag 31. oktober 2023 kl. 00:00
Til onsdag 17. januar 2024 kl. 00:00
Påmeldingsfrist
Fredag 27. oktober 2023 kl. 00:00

Bakgrunn
Varierende lønnsomhet i landbruket gjør at flere bønder ønsker å selge egenproduserte landbruksvarer. Samtidig øker kompleksiteten i de ulike markedskanalene, med økte krav fra dagligvareaktørene, hotell/restaurant som sliter i kjølvannet av covid og framveksten av nye og spennende direktekanaler.
Mange lokalmatprodusenter kan veldig mye om råvare og produksjonsteknikker, men for å lykkes i å bygge en lønnsom bedrift er det behov for økt kunnskap om salg og marked.

Grunnmodul salg & marked bygger på en pilot gjennomført med svært gode resultater i Trøndelag høsten 2022.


Mål
Økt lønnsomhet til lokalmatprodusenter gjennom å tilføre/øke kompetanse på salg og marked.

Grunnmodulen vil tilby praktisk opplæring i metoder og verktøy som gjør deltakeren i stand til å:
• Utarbeide enkel merkevarestrategi
• Utarbeide egne kalkyler
• Utarbeide egen markedsplan
• Utarbeide egen kommunikasjonsplan
• Teste ut digital annonsering

Målgruppe
Kurset passer for alle lokalmatprodusenter på tvers av alle bransjer. Du skal helst være i gang med salg av egne produkter, sånn at du har kjent litt på problemstillingene vi tar opp i kurset. Kurset passer derfor ikke for lokalmatprodusenter i veldig tidlig fase.

Kurset har en kapasitet på 10 deltakere.

Pris
Grunnmodul salg og marked koster kr 5000 pr deltaker. I dette inngår fellessamlinger, individuell oppfølging (inntil 12 timer), kursavgift, støttelitteratur og middager. Overnatting inngår ikke i kursavgiften, og må bestilles og betales av hver enkelt deltaker.

Kursansvrlig: Kompetansenettverket lokalmat Midt www.matnavet.no 

For spørsmål: Lars Erik Jørgenvåg tlf. 91759055 | lars.erik.jorgenvåg@tlab.no eller Beth Tronstad tlf. 97594332 | bjotro@trondelagfylke.no

For flere kurs, se vår nasjonale kursportal: www.mathåndverk.no  

Mæresvegen 163
  7710 Sparbu
  Tlf. 74175400

 KONTAKTSKJEMA 

Pris
Grunnmodul salg og marked koster kr 5000 pr deltaker. I dette inngår fellessamlinger, individuell oppfølging (inntil 12 timer), kursavgift, støttelitteratur og middager. Overnatting inngår ikke i kursavgiften, og må bestilles og betales av hver enkelt deltaker.

For spørsmål: Lars Erik Jørgenvåg tlf. 91759055 | lars.erik@tlab.no 

 

Informasjon

Min side
Sted
Møre og Romsdal
Tid
Fra tirsdag 31. oktober 2023 kl. 00:00
Til onsdag 17. januar 2024 kl. 00:00
Påmeldingsfrist
Fredag 27. oktober 2023 kl. 00:00

Aktiviteten er slutt og du kan ikke melde deg på.

Program

Opplegg og program - Grunnmodul salg og marked – Møre & Romsdal 2023
3 samlinger a 2 dager utgjør til sammen et opplegg på til sammen 6 samlingsdager. I tillegg tilbys gratis individuell oppfølging til deltakerne mellom samlingene (12 timers individuell oppfølging totalt).

Det blir 3 samlinger i Møre og Romsdal
Samling 1: 31/10 - 1/11 i Åndalsnes
Samling 2: 14/11 - 15/11. Sted bestemmes senere
Samling 3: 16/1 - 17/1 2024 i Åndalsnes

Første samling: 31/10 – 1/11 2023
Tema: Hva er det du selger? Hvordan bygge merkevare og ønsket posisjon

Sted: Grand Hotell Åndalsnes
31/10 2023
1000 - 1030 Velkomst, kaffe og introduksjon Kompetansenavet på Mære
1030 - 1200 Introduksjon til merkevarebygging/designprosess
1200 - 1245 Lunsj
1245 - 1530 Workshop – bygg din egen merkevareplattform
1530 - 1630 Bedriftspresentasjon –
1630 - 1830 Felles middag


1/11 2023
0900 - 0930 Kaffe, oppsummering og refleksjoner
0930 - 1130 Workshop: Hvordan implementeres merkevareplattformen?
1130 - 1215 Lunsj
1215 - 1400 Workshop: Evaluering av din eksisterende merkevareplattform – er det behov for endringer?
1400 - 1430 Finansiering av merkevare-/designprosjekt ved Innovasjon Norge
1430 - 1530 Oppsummering, avklare mellomperiode og forberede neste samling

Andre samling
Tema: Hvordan skal du tjene penger? – kalkulering og prissetting
Sted: Bestemmes senere
14/11 2023
1000 - 1030 Velkomst, kaffe
Kort refleksjon over samling 1 og mellomperiode 1
1030 - 1200 Introduksjon til produktkalkulering og prissetting
1200 - 1245 Lunsj
1245 - 1630 Produktkalkulering - workshop
1630 - 1830 Middag


15/11
0900 - 0930 Kaffe, oppsummering og refleksjoner
0930 - 1030 Oppsummering produktkalkulering
1030 - 1130 Salgs- og distribusjonskanaler
1130 - 1215 Lunsj
1215 - 1430 Markedsstrategi - workshop
1430 - 1530 Oppsummering, avklare mellomperiode og forberede neste samling

Tredje samling
Tema: Hvordan skal du gjøre bedrift og produkter kjent i markedet?
16/1 2024
0900 - 0930 Oppstart - kort refleksjon over samling 2 og mellomperiode 2
0930 - 1100 Introduksjon til kommunikasjon og markedsføring
1100 - 1145 Lunsj/pause
1145 - 1500 Kommunikasjonsstrategi og -plan


17/1 2024
0900 - 0930 Oppstart, oppsummering og refleksjoner
0930 - 1130 Markedsføring
1130 - 1215 Lunsj/pause
1215 - 1430 Digital annonsering
1430 - 1530 Oppsummering, avklare individuell oppfølging

Pris
Grunnmodul salg og marked koster kr 5000 pr deltaker. I dette inngår fellessamlinger, individuell oppfølging (inntil 12 timer), kursavgift, støttelitteratur og middager. Overnatting inngår ikke i kursavgiften, og må bestilles og betales av hver enkelt deltaker.

Fagressurser:

Anunatak AS vil ha det faglige ansvaret på samling 1 og samling 3.

Anunatak  er et designbyrå som jobber helhetlig med design og historiefortelling. Vi jobber strategisk sammen med kunden for å få merkevaren til å skille seg ut i mengden. Elin er utdannet journalist og jobber som innholdsprodusent og rådgiver, mens Christin er grafisk designer og jobber med helhetlig design og publisering i sosiale kanaler.