Grunnmodul salg og marked – Møre & Romsdal 2023

Bakgrunn
Varierende lønnsomhet i landbruket gjør at flere bønder ønsker å selge egenproduserte landbruksvarer. Samtidig øker kompleksiteten i de ulike markedskanalene, med økte krav fra dagligvareaktørene, hotell/restaurant som sliter i kjølvannet av covid og framveksten av nye og spennende direktekanaler.
Mange lokalmatprodusenter kan veldig mye om råvare og produksjonsteknikker, men for å lykkes i å bygge en lønnsom bedrift er det behov for økt kunnskap om salg og marked.

Grunnmodul salg & marked bygger på en pilot gjennomført med svært gode resultater i Trøndelag høsten 2022.


Mål
Økt lønnsomhet til lokalmatprodusenter gjennom å tilføre/øke kompetanse på salg og marked.

Grunnmodulen vil tilby praktisk opplæring i metoder og verktøy som gjør deltakeren i stand til å:
• Utarbeide enkel merkevarestrategi
• Utarbeide egne kalkyler
• Utarbeide egen markedsplan
• Utarbeide egen kommunikasjonsplan
• Teste ut digital annonsering

Målgruppe
Kurset passer for alle lokalmatprodusenter på tvers av alle bransjer. Du skal helst være i gang med salg av egne produkter, sånn at du har kjent litt på problemstillingene vi tar opp i kurset. Kurset passer derfor ikke for lokalmatprodusenter i veldig tidlig fase.

Kurset har en kapasitet på 10 deltakere.

Kursansvrlig: Kompetansenettverket lokalmat Midt www.matnavet.no 

For spørsmål: Lars Erik Jørgenvåg tlf. 91759055 | lars.erik.jorgenvåg@tlab.no eller Beth Tronstad tlf. 97594332 | bjotro@trondelagfylke.no

For flere kurs, se vår nasjonale kursportal: www.mathåndverk.no  

Mæresvegen 163
  7710 Sparbu
  Tlf. 74175400

 KONTAKTSKJEMA 

Påmeldingsskjema tid og sted kommer.

Informasjon

Min side
Sted
Møre og Romsdal

Aktiviteten er slutt og du kan ikke melde deg på.

Program

Opplegg og program - Grunnmodul salg og marked – Møre & Romsdal 2023
3 samlinger a 2 dager utgjør til sammen et opplegg på til sammen 6 samlingsdager. I tillegg tilbys gratis individuell oppfølging til deltakerne mellom samlingene (15 timers oppfølging totalt).

Samling 1: tid og sted kommer snart for alle tre samlingene i Møre og Romsdal
Samling 2:
Samling 3:

Første samling
Tema: Hva er det du selger? Hvordan bygge merkevare og ønsket posisjon
Da 1
1000 - 1030 Velkomst, kaffe og introduksjon Kompetansenavet på Mære
1030 - 1200 Introduksjon til merkevarebygging/designprosess
1200 - 1245 Lunsj
1245 - 1530 Workshop – fra merkevarestrategi til visuelt design
1530 - 1630 Bedriftspresentasjon –
1630 - 1830 Felles middag

Dag 2 
0900 - 0930 Kaffe, oppsummering og refleksjoner
0930 - 1130 Workshop 2
1130 - 1215 Lunsj
1215 - 1400 Workshop 3
1415 - 1430 Finansiering av merkevare-/designprosjekt Innovasjon Norge
1430 - 1530 Oppsummering, avklare mellomperiode og forberede neste samling

Andre samling 
Tema: Hvordan skal du tjene penger? – kalkulering og prissetting

Sted/dato:kommer

Dag 1
1000 - 1030 Velkomst, kaffe
Kort refleksjon over samling 1 og mellomperiode 1
1030 - 1200 Introduksjon til produktkalkulering
1200 - 1245 Lunsj
1245 - 1630 Produktkalkulering - workshop
1630 - 1830 Middag

Dag 2
0900 - 0930 Kaffe, oppsummering og refleksjoner
0930 - 1030 Oppsummering produktkalkulering
1030 - 1130 Salgs- og distribusjonskanaler
1130 - 1215 Lunsj
1215 - 1430 Markedsstrategi - workshop
1430 - 1530 Oppsummering, avklare mellomperiode og forberede neste samling

Tredje samling
Tema: Hvordan skal du gjøre bedrift og produkter kjent i markedet?

Sted/dato: kommer

Dag 1
0900 - 0930 Oppstart - kort refleksjon over samling 2 og mellomperiode 2
0930 - 1100 Introduksjon til kommunikasjon og markedsføring
1100 - 1145 Lunsj/pause
1145 - 1500 Kommunikasjonsstrategi og -plan

Dag 2
0900 - 0930 Oppstart, oppsummering og refleksjoner
0930 - 1130 Markedsføring
1130 - 1215 Lunsj/pause
1215 - 1430 Digital annonsering
1430 - 1530 Oppsummering, avklare individuell oppfølging

Pris
Grunnmodul salg og marked koster kr 5000 pr deltaker. I dette inngår fellessamlinger, individuell oppfølging (inntil 15 timer), kursavgift, støttelitteratur og middager. Overnatting må ordnes av hver enkelt deltaker.