Grunnmodul salg og marked – Møre & Romsdal 2023

Informasjon

Min side
Sted
Møre og Romsdal
Tid
Fra tirsdag 31. oktober 2023 kl. 00.00
Til onsdag 17. januar 2024 kl. 00.00
Påmeldingsfrist
Fredag 27. oktober 2023 kl. 00.00

Bakgrunn
Varierende lønnsomhet i landbruket gjør at flere bønder ønsker å selge egenproduserte landbruksvarer. Samtidig øker kompleksiteten i de ulike markedskanalene, med økte krav fra dagligvareaktørene, hotell/restaurant som sliter i kjølvannet av covid og framveksten av nye og spennende direktekanaler.
Mange lokalmatprodusenter kan veldig mye om råvare og produksjonsteknikker, men for å lykkes i å bygge en lønnsom bedrift er det behov for økt kunnskap om salg og marked.

Grunnmodul salg & marked bygger på en pilot gjennomført med svært gode resultater i Trøndelag høsten 2022.


Mål
Økt lønnsomhet til lokalmatprodusenter gjennom å tilføre/øke kompetanse på salg og marked.

Grunnmodulen vil tilby praktisk opplæring i metoder og verktøy som gjør deltakeren i stand til å:
• Utarbeide enkel merkevarestrategi
• Utarbeide egne kalkyler
• Utarbeide egen markedsplan
• Utarbeide egen kommunikasjonsplan
• Teste ut digital annonsering

Målgruppe
Kurset passer for alle lokalmatprodusenter på tvers av alle bransjer. Du skal helst være i gang med salg av egne produkter, sånn at du har kjent litt på problemstillingene vi tar opp i kurset. Kurset passer derfor ikke for lokalmatprodusenter i veldig tidlig fase.

Kurset har en kapasitet på 10 deltakere.

Pris
Grunnmodul salg og marked koster kr 5000 pr deltaker. I dette inngår fellessamlinger, individuell oppfølging (inntil 12 timer), kursavgift, støttelitteratur og middager. Overnatting inngår ikke i kursavgiften, og må bestilles og betales av hver enkelt deltaker.

Kursansvrlig: Kompetansenettverket lokalmat Midt www.matnavet.no 

For spørsmål: Lars Erik Jørgenvåg tlf. 91759055 | lars.erik.jorgenvåg@tlab.no eller Beth Tronstad tlf. 97594332 | bjotro@trondelagfylke.no

For flere kurs, se vår nasjonale kursportal: www.mathåndverk.no  

Mæresvegen 163
  7710 Sparbu
  Tlf. 74175400

 KONTAKTSKJEMA 

Pris
Grunnmodul salg og marked koster kr 5000 pr deltaker. I dette inngår fellessamlinger, individuell oppfølging (inntil 12 timer), kursavgift, støttelitteratur og middager. Overnatting inngår ikke i kursavgiften, og må bestilles og betales av hver enkelt deltaker.

For spørsmål: Lars Erik Jørgenvåg tlf. 91759055 | lars.erik@tlab.no 

 

Informasjon

Min side
Sted
Møre og Romsdal
Tid
Fra tirsdag 31. oktober 2023 kl. 00.00
Til onsdag 17. januar 2024 kl. 00.00
Påmeldingsfrist
Fredag 27. oktober 2023 kl. 00.00

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert og du kan ikke melde deg på.

Program

Opplegg og program - Grunnmodul salg og marked – Møre & Romsdal 2023
3 samlinger a 2 dager utgjør til sammen et opplegg på til sammen 6 samlingsdager. I tillegg tilbys gratis individuell oppfølging til deltakerne mellom samlingene (12 timers individuell oppfølging totalt).

Det blir 3 samlinger i Møre og Romsdal
Samling 1: 31/10 - 1/11 i Åndalsnes
Samling 2: 14/11 - 15/11. Sted bestemmes senere
Samling 3: 16/1 - 17/1 2024 i Åndalsnes

Første samling: 31/10 – 1/11 2023
Tema: Hva er det du selger? Hvordan bygge merkevare og ønsket posisjon

Sted: Grand Hotell Åndalsnes
31/10 2023
1000 - 1030 Velkomst, kaffe og introduksjon Kompetansenavet på Mære
1030 - 1200 Introduksjon til merkevarebygging/designprosess
1200 - 1245 Lunsj
1245 - 1530 Workshop – bygg din egen merkevareplattform
1530 - 1630 Bedriftspresentasjon –
1630 - 1830 Felles middag


1/11 2023
0900 - 0930 Kaffe, oppsummering og refleksjoner
0930 - 1130 Workshop: Hvordan implementeres merkevareplattformen?
1130 - 1215 Lunsj
1215 - 1400 Workshop: Evaluering av din eksisterende merkevareplattform – er det behov for endringer?
1400 - 1430 Finansiering av merkevare-/designprosjekt ved Innovasjon Norge
1430 - 1530 Oppsummering, avklare mellomperiode og forberede neste samling

Andre samling
Tema: Hvordan skal du tjene penger? – kalkulering og prissetting
Sted: Bestemmes senere
14/11 2023
1000 - 1030 Velkomst, kaffe
Kort refleksjon over samling 1 og mellomperiode 1
1030 - 1200 Introduksjon til produktkalkulering og prissetting
1200 - 1245 Lunsj
1245 - 1630 Produktkalkulering - workshop
1630 - 1830 Middag


15/11
0900 - 0930 Kaffe, oppsummering og refleksjoner
0930 - 1030 Oppsummering produktkalkulering
1030 - 1130 Salgs- og distribusjonskanaler
1130 - 1215 Lunsj
1215 - 1430 Markedsstrategi - workshop
1430 - 1530 Oppsummering, avklare mellomperiode og forberede neste samling

Tredje samling
Tema: Hvordan skal du gjøre bedrift og produkter kjent i markedet?
16/1 2024
0900 - 0930 Oppstart - kort refleksjon over samling 2 og mellomperiode 2
0930 - 1100 Introduksjon til kommunikasjon og markedsføring
1100 - 1145 Lunsj/pause
1145 - 1500 Kommunikasjonsstrategi og -plan


17/1 2024
0900 - 0930 Oppstart, oppsummering og refleksjoner
0930 - 1130 Markedsføring
1130 - 1215 Lunsj/pause
1215 - 1430 Digital annonsering
1430 - 1530 Oppsummering, avklare individuell oppfølging

Pris
Grunnmodul salg og marked koster kr 5000 pr deltaker. I dette inngår fellessamlinger, individuell oppfølging (inntil 12 timer), kursavgift, støttelitteratur og middager. Overnatting inngår ikke i kursavgiften, og må bestilles og betales av hver enkelt deltaker.

Fagressurser:

Anunatak AS vil ha det faglige ansvaret på samling 1 og samling 3.

Anunatak  er et designbyrå som jobber helhetlig med design og historiefortelling. Vi jobber strategisk sammen med kunden for å få merkevaren til å skille seg ut i mengden. Elin er utdannet journalist og jobber som innholdsprodusent og rådgiver, mens Christin er grafisk designer og jobber med helhetlig design og publisering i sosiale kanaler.