Er du lokalmatprodusent som vil tjene mer penger?

Informasjon

Min side
Tid
Fra tirsdag 4. oktober 2022 kl. 10.00
Til onsdag 5. oktober 2022 kl. 16.00

Hvordan bygge riktig posisjon/merkevare?
Hvordan ta rett pris for produktene?
Hvordan lykkes i de riktige salgskanalene?
Hvordan lykkes med å nå de riktige kundene med riktig budskap?
Hvordan finne flere kunder med digital markedsføring? 

Vi gjennomfører endelig vår første Grunnmodul salg & marked! Dette er en unik kombinasjon av fellessamlinger og individuell oppfølging – inkludert i kursavgiften!

Mål med kurset
Økt lønnsomhet til lokalmatprodusenter gjennom å tilføre/øke kompetanse på salg og marked.
Grunnmodulen gir deg praktisk opplæring og rådgivning, og gjennom kurset utvikler du egen:
• Merkevarestrategi
• Kalkyler på nøkkelprodukter
• Markedsplan
• Kommunikasjonsplan
• Teste ut digital annonsering

Målgruppe
Kurset passer for alle lokalmatprodusenter på tvers av alle bransjer. Du skal helst være i gang med salg av egne produkter, sånn at du har kjent litt på problemstillingene vi tar opp i kurset.

Kursopplegg 
3 samlinger à 2 dager utgjør et opplegg på til sammen 6 samlingsdager. I tillegg tilbys gratis individuell oppfølging til deltakerne mellom samlingene (1 dags oppfølging mellom hver samling).

Samling 1: 6-7/9 på Mære
Samling 2: 21-22/9 på Mære
Samling 3: 4-5/10 Digital samling på Teams

Pris
Grunnmodul salg og marked koster kr 5000 pr deltaker. I dette inngår fellessamlinger, individuell oppfølging (inntil tre dager pr deltaker), kursavgift, støttelitteratur og middager. Overnatting må ordnes av hver enkelt deltaker.
Kursansvarlig: Kompetansenettverket lokalmat i Midt www.matnavet.no

 

 

 

 

 

Informasjon

Min side
Tid
Fra tirsdag 4. oktober 2022 kl. 10.00
Til onsdag 5. oktober 2022 kl. 16.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Program
 
Første samling 
Sted: Mære Landbruksskole
Tema: Hva er det du selger? Hvordan bygge merkevare og ønsket posisjon
Tirsdag 6/9
1000 - 1030 Velkomst, kaffe og introduksjon Matnavet
1030 - 1200 Introduksjon til merkevarebygging/designprosess v/Talk to AS
1200 - 1245 Lunsj
1245 - 1530 Workshop merkevarestrategi
1530 - 1630 Bedriftspresentasjon – betydningen av merkevarebygging v/Inderøy Brenneri AS
1630 - 1830 Middag på Berg Gård
 
Onsdag 7/9
0900 - 0930 Kaffe, oppsummering og refleksjoner
0930 - 1130 Workshop 2
1130 - 1215 Lunsj
1215 - 1400 Workshop 3 – visuell profil
1415 - 1430 Finansiering av designprosjekt Innovasjon Norge
1430 - 1530 Oppsummering, avklare mellomperiode og forberede neste samling
 
 
Andre samling 
Sted: Mære landbruksskole
Tema: Hvordan skal du tjene penger? Kalkulering og prissetting
Onsdag 21/9

1000 - 1030 Velkomst, kaffe
Kort refleksjon over samling 1 og mellomperiode 1
1030 - 1200 Introduksjon til produktkalkulering
1200 - 1245 Lunsj
1245 - 1630 Produktkalkulering - workshop
1630 - 1830 Middag

Torsdag 22/9
0900 - 0930 Kaffe, oppsummering og refleksjoner
0930 - 1030 Oppsummering produktkalkulering
1030 - 1130 Salgs- og distribusjonskanaler
1130 - 1215 Lunsj
1215 - 1430 Markedsstrategi - workshop
1430 - 1530 Oppsummering, avklare mellomperiode og forberede neste samling

Tredje samling 4-5/10 
Sted: Digital samling på Teams
Tema: Hvordan skal du gjøre bedrift og produkt kjent i markedet? 
 
Tirsdag 4/10 (Teams)
0900 - 0930 Kort refleksjon over samling 2 og mellomperiode 2
0930 - 1130 Strategisk og praktisk kommunikasjon
1130 - 1215 Lunsj/pause
1215 - 1430 Kommunikasjonsplan - workshop
 
Onsdag 5/10 (Teams)
0900 - 0930 Oppstart og lausprat
0930 - 1000 Oppsummering kommunikasjon
1000 - 1130 Digital markedsføring – gjennomgang av kanaler, tips og triks
1130 - 1215 Lunsj/pause
1215 - 1430 Praktisk arbeid – digital annonsering/markedsføring
1430 - 1500 Oppsummering og evaluering, diskusjon om veien videre
 

Fagpersoner
Dette er en pilot, og vi rekrutterer fagpersoner i takt med detaljplanleggingen av samlingene. Det blir lagt ut informasjon om fagpersonene fortløpende.

Aina Bjørnback
Aina er CEO i Talkto, som jobber med design, web og markedsføring. Aina har over 20 års erfaring med kommunikasjon og markedsføring på ulike flater. Hennes kompetansefelt er blant annet Identifisering av målgruppe, merkevarebygging, utvikling av strategi og markedsplan. Talkto har avdeling både i Trondheim, Levanger og Inderøy. Aina er engasjert i lokalmiljøet og pådriver i å hjelpe lokale bedrifter med markedsføringen sin.

Viggo Johannessen
Viggo har lang erfaring med å tilby økonomisk kompetanse til produsenter av lokal mat og drikke. Han er utdannet ingeniør og driftsøkonom, sertifisert Coach fra Ringom-Instituttet og Lean Manager Teknologisk Institutt. Jobber nå som Seniorrådgiver i Kiwa Teknologisk Institutt. Han jobber også med lederutvikling og kontinuerlig forbedringsarbeid i små og store virksomheter.

Frode Kristiansen
Frode har jobbet over 35 år i dagligvare- og storkjøkkenbransjen, både med salg og markedsføring. Han har i alle år arbeidet med å tilby relevant kompetanse til lokale produsenter av mat og drikke. Han er tett på næringa og  kjenner næringas behov godt.  

Lars Erik Jørgenvåg
Tlf 91759055

Beth Tronstad
Tlf 97594332

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}