MRmat 2022 digitalt på Teams

Informasjon

Min side
Påmeldingsfrist
Mandag 14. februar 2022 kl. 12:00

MRmat 2022 var opprinnelig planlagt som en fysisk konferanse og praktiske fagkurs som skulle gjennomføres på Stranda 15-16/2 2022. Koronasituasjonen gjør det dessverre ikke forsvarlig å gjennomføre opplegget som planlagt.

MRmat 2022 vil derfor gjennomføres digitalt, med en digital matkonferanse 15/2 og digital oppstart av fagkursene enten 16/2 eller 17/2. (Se oppstartstidspunkt og varighet under hvert fagkurs i programmet).

Den praktiske/fysiske delen av fagkursene vil gjennomføres så snart det blir forsvarlig. Disse vil bli kommunisert som egne kursarrangement med egne påmeldinger. Deltakere på MRmat vil prioriteres på de praktiske/fysiske  oppfølgingskursene senere. 

Konferansen og digital oppstart av fagkurs vil gjennomføres på Teams. Link til Teams blir sendt ut til påmeldte deltakere i forkant av gjennomføringen.

Kortbetaling ved påmelding. 

Vel møtt! 

Informasjon

Min side
Påmeldingsfrist
Mandag 14. februar 2022 kl. 12:00

Aktiviteten er slutt og du kan ikke melde deg på.

MRmat 2022 digitale fagdager

Digital fagkonferanse tirsdag 15.februar kl. 10.00 - 13.00

10.00 Velkommen til MRmat 2022 digital!

10.20 Lokal matproduksjon og lokalmat – redningen for Norge!
Hva er nasjonen Norge uten egen matproduksjon? Refleksjoner om betydningen av lokal matproduksjon og lokalmaten ved Anders Nordstad, generalsekretær i Norges Bonde- og Småbrukarlag.

10.50 Årets inspirasjonsforedrag – en produsents erfaringer
Silje Lee Knudsen i Storfjord iskrem lager premium iskrem basert på geitmelk. Tradisjon med en moderne vri!

11.20 Pause

11.30 Merkevarebygging og markedsføring i praksis
Josefine Rødal Tomren fra Vestnes Næringsforum

12.30 Merkeordninger – hvilke vekstmuligheter gir merkeordningene?
Marit Strand fra Stiftelsen Norsk Mat forteller hvordan merkeordningene skaper konkurransekraft.

13.00 Avslutning fellesforedrag.

 


Kjøreplan fagkurs (digitalt)

Ystekurs:
Onsdag 16/2 kl 10.00 – 15.30 på Teams  Mer om kurset her  

Innføringskurs for deg med interesse for videreforedling av melk i etableringsfasen. Kurset gir innføring i melketeknologi, fermentering, hygiene og mikrobiologi.
Vi har sammen med fagansvarlig gjort filmopptak i meieriet som viser hvordan arbeidsoppgavene gjøres i praksis. 

Vi veksler mellom produksjonsvideo fra ysteriet og gjennomgang av teori. Videoen er inndelt i bolker og starter med å vise separering, syrning osv. Spørsmål og diskusjon for hver bolk pluss tilhørende teori.
Videoen viser trinnene i separering, laging av youghurt, kjerning av smør, kremost, cottage cheese og skjørost. Kurset passer for deg med interesse for videreforedling av melk i etableringsfasen eller har kommet i gang.

Innføringskurset etterfølges av et praktisk ystekurs i mozzarella, ricotta og stekeost våren 2022 i Trondheim. (Egen info og påmelding senere).
Fagansvarlig: Kari Helgetun Langfoss, utdannet innen Matteknologi/Matvitenskap (YsteKari). Hun underviser ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap ved NTNU og ved Trøndelag høyere yrkesfagskole, og benyttes i tillegg som rådgiver i Kompetansenettverket lokalmat Midt.

Honningkurs:
Onsdag 16/2 kl 12.00-14.00 på Teams

Digitalt innføringskurs i honningens kulinariske muligheter;
• Honningens status i verden og Norge: Om IHC, International Honey Commission, og utvikling av Honey Card, Italia som foregangsland innen honning og sensorikk, honningforfalskning
• Røkting for god honningkvalitet
• Honningbehandling for god honningkvalitet
• Merkevarebygging og prising
• Mulighet for å øke sortiment av norsk honning på markedet
• Samtaler rundt hvordan å høste ut sortshonninger i nærmiljøet, Møre og Romsdal
• Honningens kulinariske kvaliteter: Innføring i standard sensorisk vurdering av honning, inkl smaksskjemaer og aromahjul. Analysering av honning mm

Kurset etterfølges av et fysisk oppfølgingskurs med smaking av honning.(Egen info og påmelding senere)

Kursholdere:
Ragna Ribe Jørgensen, honning-sensoriker, birøkter, leder ByBi HonningHub
Synne Hemsen Berg, honning-sensoriker, kommunikasjon og merkevarebygging (deltar fysisk i sommer)
I samarbeid med Lars Inge Breivik, birøkter siden 1974, kjenner både lokalmiljøet og landskapet godt, har vært leder i Møre og Romsdal Birøkterlag i mange år.

Kjøttkurs:
Onsdag 16/2 kl 15.30-18.00 på Teams Les mer om kurset her.  

- Innføring i teori med fokus på:
- vilt/hjortekjøtt, stykningsdeler, råvarekvaliteter og anvendelse
- salting og tørking
- farseteknologi
- Bedriftspresentasjon
- Innføring i kalkyle og prissetting
- Diskusjon, spørsmål og svar

Kurset etterfølges av et praktisk kjøttkurs våren 2022 på Stranda vgs.(Egen info og påmelding senere)

Ressurspersoner: Knut Olav Slettebak (Stranda vgs), Tom Chr. Johannessen (Nofima) og Lars E Jørgenvåg (Matnavet på Mære)   

Foredling frukt/bær/grønt:
Torsdag 17/2 kl 11.00-14.00 på Teams. 

- Introduksjon: Juicing – en bra trend! v/ Nils Henning Nesje Les mer om kurset her  

- Hva sier forskningen? Bakgrunn og funn i forskningsprosjektet «Juicing av bær» ved Kjersti Aaby, Nofima

- Digital omvisning i produksjonslokalet og bedriftspresentasjon; Kysthagen på Smøla ved Jan-Erik Gamlemsvik
- Teori om juicing v/ Nils Henning Nesje
- Kundeforståelse og prissetting ved Lars Erik Jørgenvåg, Matnavet på Mære
- Diskusjon, spørsmål og svar

Kurset etterfølges av praktisk kurs i juicing på et senere tidspunkt på Smøla. (Egen info og påmelding senere)

Kursholdere: Nils Henning Nesje, Mat med hjerte & Caroline Hovlid Strømmen.
Kjersti Aaby, Nofima.
Jan-Erik Gamlemsvik, Kysthagen på Smøla.

Artikkel om Kysthagen som utnytter gulrøtter som ikke er "standard i dagligvare».    


Bakekurs - Framtidens brød med fortidas korn
Tirsdag 15/2 kl. 14-21– onsdag 16/2  kl. 10-12 på Teams

Digitalt bakekurs – baking hjemme hos hver enkelt deltaker! Det blir noen pauser innimellom der vi kobler oss av teams mens vi venter på modning av deiger og heving etc.

Grunnkurset «Framtidens brød med fortidas korn» går over to dager og gir deg både teoretisk og praktisk kunnskap om baking med lokalt mel og gamle kornsorter. Vi baker med spelt, landhvete, emmer og svedjerug. Det blir bakst både med surdeig og gjær. Du får med deg både gode oppskrifter og fersk bakst fra kurset. Det er tilbud om deltakelse i bakenettverk etter endt kurs.

Kurset har både en teoretisk del, som gir deg grunnlag for å forstå forskjellene mellom gamle og moderne sorter, og variasjonene man må forholde seg til når en baker med lokalt mel og en praktisk del som gir deg egne erfaringer under veiledning og erfaringer med forskjellige baketeknikker tilpasset de ulike sortene. Les mer om kursets innhold her.

Kursholdere: Cecilie Røli og Torunn Hernes Bjerkem er Gullimunns bakekursinstruktører, som til daglig holder til på gårdene Bjerkem og Rølia i Henning i Steinkjer. De er begge økobønder og dyrker gamle kornsorter. De har fordypet seg i sortenes bakekvaliteter og deres helsegevinster.

Lars Erik Jørgenvåg tlf. 91759055

Beth Tronstad tlf. 97594332

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}