Innføringskurs i Ville Vekster 14.april 2021. Digitalt på Teams

Innføringskurset i sanking vil gi nødvendig grunnlag for praksis. Målsettingen er å gi deltakerne et trygt fundament både som produsent og oppkjøper. Vi ser på de mange positive sidene ved å bruke viltvoksende planter, alger og sopp i produkter og ser på hvilket regelverk man opererer innenfor, både ovenfor naturen og Mattilsynet.

Vi gir en innledning til den kunnskapen en trenger for å sanke trygt. Temaene vi går igjennom er blant annet smak, innholdsstoffer, sankingens historie, regelverk og forholdsregler. I løpet av dagen introduserer vi de mest aktuelle artene å sanke så du får kunnskapsgrunnlag for å begynne sankingen etterhvert som de ulike artene melder sin ankomst. Du får også tips til litteratur og utstyr.

Vi får også erfaringer fra en produsent om håndtering og bruk av ville vekster i videreforedling av mat. 

Introduksjonskurset er lagt opp for å sette deg i gang med sanking så du får et erfaringsgrunnlag før del to av kurset som går 1.- 2.juni på Inderøy. Vi ser på vekster både i skog, ved ferskvann og i fjæra. Nærmere info og egen påmelding for kurset i juni kommer. 

Kurset er for lokale produsenter som ønsker å benytte ville vekster og urter som smakstilsetting i sin lokale foredling for å fremme større produktmangfold og gode smaker på en trygg måte. 

Pris kr 500 pr. deltaker på innføringskurset 14.april. (Egen påmelding og pris på del II kommer).

Foredragsholder: Ane Willmann startet Villnis (tidligere Vill Mat) i 2015. Sluttet i kontorjobb og begynne med sanking til restauranter og kunnskapsformidling om ville nyttevekster. Planter og natur har vært den grønne tråden i livet. Brenner for den gode smaken og den gode maten produsert med omtanke for både folk, natur og dyr.
Ane har mye kompetanse på ville nyttevekster, sanking og deres bruk i mat og drikke og deres kulturhistorie. 

 

Velkommen til lærerike kurs! 

Har du spørsmål ta kontakt www.matnavet.no |74174500 sentralbord Mære eller mobil: 97594332

Påmeldingsskjema

Informasjon

Min side
Sted
Mære landbruksskole
Tid
Onsdag 14. april 2021 kl. 10:00 - 15:30
Påmeldingsfrist
Tirsdag 13. april 2021 kl. 20:00

Aktiviteten er slutt og du kan ikke melde deg på.

Ville vekster og smaker fra Trøndelag

Innføringskurs i Ville vekster 14.april 2021. Digitalt på Teams

10:00-10:15 Velkommen. Presentasjon og bakgrunn for kurset, Beth Tronstad 

10:15-10:45 Hvorfor ville vekster? Ane Marit Willmann 

Smak, næringsinnhold, miljø, variasjon i kosten, mat med tradisjoner og historie. Arbeidsoppgave til samling II den 1. og 2. juni 

10:45 -12:00 Selve sankingen og håndteringen. Ane Marit Willmann 

Regelverk og forholdsregler. Forvekslingsmuligheter, håndtering og risikovurderinger, Trygg mat. Ane Marit Willmann 

12.00 – 12:30 Matpause 

12:30-13.30 Naturen som smaksetter 

Hva slags smaksnoter i de viltvoksende vekstene kan vi benytte oss av? Ane Marit Willmann 

13:30-13:50 Erfaringer med håndtering og bruk av ville vekster i videreforedling av mat v/ Ane Wexelsen. 

10 min Pause 

14:00-15:00 Vi velger ut de mest aktuelle ville vekstene som vi gjennomgår mer grundig. Ane Marit Willmann 

15:00-15:30 Oppsummering og litt om samlingen hos Villnis på Venåsen, Inderøy. Denne samlingen blir praktisk med sanking i ulike biotoper og tilberedning).

Kursavgift onsdag 14.april: kr 500,- inkluderer støtteliteratur.

For mer info:
https://viervillnis.no 
https://www.instagram.com/vi_er_villnis/ 
https://www.facebook.com/viervillnis 

Norges sopp- og nyttevekstforbund https://soppognyttevekster.no/nettbutikk/standard-produkt/gronne-ville-nyttevekster-i-norge-kompendium/ Denne boka er tilrettelagt for nybegynnere og er gratis. Vi sender denne i posten til deltakerne.

I tillegg anbefales deltakerne å kjøpe denne boka:
https://www.adlibris.com/no/bok/norges-spiselige-planter-og-bar-9788272015991 som er litt mer rettet mot foredling av mat.

Beth Tronstad tlf. 97594332 www.matnavet.no

Lars Erik Jørgenvåg tlf. 91759055

Gunn Bratberg tlf. 45487840

 

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}